Mládež | Veda | Technika
               

Štandardný model. Čo je fundamentálne? Štandardný model

Zverejnené: 02.02.2013  |  Autor: Michal  |  Kategória: Časticové dobrodružstvo

Fyzici rozvinuli teóriu nazvanú Štandardný model, ktorý objasňuje čo je vesmír a čo ho drží pohromade. Je to jednoduchá ale vyčerpávajúca teória, ktorá vysvetľuje stovky častíc a zložité interakcie medzi nimi len pomocou:

  • 6 quarkov
  • 6 leptónov. Najznámejší leptón je elektrón. Neskôr si o nich povieme viac.
  • Častíc prenášajúcich energiu, ako napríklad fotóny. Aj o nich si budeme rozpávať neskôr.
Všetky známe častice (cca 200) sú tvorené iba quarkami a leptónmi a interagujú výmenou tretej skupinky častíc prenášajúcich energiu.

Suroviny

Štandardný model je dobrá teória. Pokusy potvrdili jej predpovede s neveriteľnou presnosťou a všetky očakávané častice sa aj naozaj našli. Ale stále vysvetluje úplne všetko. Napríklad gravitácia vôbec nie je zahrnutá v Štandardnom modeli.

Tieto stránky objasnia Štandardný model podrobnejšie a opíšeme si aj experimentálne metódy, ktorými získavame údaje podporujúce túto teóriu. Budeme sa zaujímať aj o fascinujúce otázky, ktorých odpovede ležia za hranicami nášho súčasného chápania toho, ako vesmír funguje.

Materiály boli preložené a zverejnené z originálu so súhlasom 

Berkeley lab logo