Mládež | Veda | Technika
               

Paracelsus

Zverejnené: 23.10.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Základom jeho učenia je pravidlo, že vesmír nie je akýmsi jednoduchým strojom, ktorý je možno ľahko pochopiť, ale zložitým mechanizmom zahaleným tajomstvom. Každý človek je nekonečne zložitý mikrokozmos, ktorý je prepojený s makrokozmom.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Ján Bahýľ – slovenský priekopník v konštrukcii vrtuľníka

Zverejnené: 28.09.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Mnohí z vás ste sa už iste zamýšľali nad technológiou lietania. Obzvlášť zaujímavým vynálezom v histórii bol vrtuľník. Prvé náčrtky akéhosi „vrtuľníka“ vypracoval už Leonardo da Vinci. Autorom významných pokrokových myšlienok v tejto a iných oblastiach bol ďalší slovenský rodák – Ján Bahýľ.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Štefan Anián Jedlík – uhorský „Faraday“ alebo „Siemens“?

Zverejnené: 22.09.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Mnohí z vás boli už iste ohromení aplikáciou a širokým využitím elektromotorov, dynama a ďalších zariadení pracujúcich na princípe elektromagnetickej indukcie. V literatúre sa často v tejto súvislosti skloňuje Michael Faraday a iste aj právom. Málokto však vie, že nezávisle na mnohé zákony a vynálezy prišiel i fyzik slovenského pôvodu Štefan Anián Jedlík.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Jozef Murgaš

Zverejnené: 22.09.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Ďalším významným slovenským fyzikom a vynálezcom je Jozef Murgaš. Okrem známeho vynálezu bezdrôtovej telegrafie mu bolo pridelených ďalších 13 patentov. Bol  uznávaným priekopníkom v elektrotechnike, ale vynikal i ako maliar a zberateľ nerastov, húb, rastlín a hmyzu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Aurel Stodola - strojný inžinier svetového mena

Zverejnené: 22.08.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Preslávil sa konštrukciou parných turbín a prácami v oblasti spaľovacích motorov. V tomto článku sa dozviete viac o jeho práci a živote.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

František Xaver Zach

Zverejnené: 21.08.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Zastrešil ako jeden z prvých medzinárodný astronomický výskum. Bol vynikajúcim organizátorom, členom Ruskej akadémie vied, Royal Society a Uhorskej vedeckej spoločnosti. Za jeho celoživotný prínos na poli astronómie bol po ňom pomenovaný kráter na Mesiaci a planétka Zachia (999), ktorú v roku 1923 objavil Karl Reinmuth.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Ján Andrej Segner

Zverejnené: 02.08.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Známy ako vynálezca Segnerovho kolesa. Jeho zásluhy pripomína socha na dunajskom nábreží v Bratislave. Bol členom Berlínskej a Petrohradskej akadémie vied a anglickej Kráľovskej spoločnosti.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Joachim Rheticus

Zverejnené: 24.07.2008  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári
Známe dielo Mikuláša Kopernika vyšlo v 16. storočí. Ešte pred vydaním De Revolutionibus v roku 1543 viacerí učenci poznali Kopernikovo učenie. Podiel na vydaní jeho diela mal i mladý profesor matematiky vo Wittenbergu- Georg Joachim von Lauchen, zvaný aj Rheticus, ktorý zomrel v Košiciach. ...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Martin Bylica

Zverejnené: 23.07.2008  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Spolu s Regiomontanom pôsobil na Academii Istropolitane v Bratislave. Je autorom prvého astronomického rukopisu na našom území.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Johannes Müller Regiomontanus

Zverejnené: 22.07.2008  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Bol významnou osobnosťou, ktorá pôsobila na Academii Istropolitane v rokoch 1467-1472. Svojou prácou výrazne prispel k obohateniu matematiky, fyziky a astronómie. Mnohí ho považujú za predchodcu Mikuláša Kopernika.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Wolfgang Kempelen

Zverejnené: 22.07.2008  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Známy konštruktér šachového stroja a mnohých ďalších vynálezov.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU