Mládež | Veda | Technika
               

Štandardný model. Čo je fundamentálne? Je jadro fundamentálne?

Zverejnené: 02.02.2013  |  Autor: Michal  |  Kategória: Časticové dobrodružstvo

Atomove jadroPretože sa jadro javí ako veľmi malé a husté, vedci si najskôr mysleli, že je elementárne a ďalej nedeliteľné. Neskôr zistili, že je tvorené z protónov (p+), ktoré majú kladný náboj a neutrónov (n), ktoré sú bez náboja, sú teda neutrálne.

Sú teda protóny a neutróny konečne fundamentálne?

Materiály boli preložené a zverejnené z originálu so súhlasom 

Berkeley lab logo