Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 reprezentovali v Moskve - 1
               

Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 reprezentovali v Moskve - 1

Dátum: 10.05.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Cez ťažkosti ku hviezdam - per aspera ad astra

Diplom I. stupňa v odbore Matematika a informatika, cena za najlepší panel, ako aj vyznamenanie latinskými slovami per aspera ad astra (cez ťažkosti ku hviezdam) ovenčilo 19-ročnú Alexandru Zavadskú, ktorá ako víťazka Festivalu vedy a techniky AMAVET reprezentovala Slovensko a Asociáciu pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) na prestížnej medzinárodnej prehliadke vedecko-technických projektov v Moskve s názvom Vernadsky National Contest. Z 5-člennej delegácie AMAVET-u si prečítajte jej videnie medzinárodného porovnávania umu mladých vedcov v Moskve:

Tohtoročná medzinárodná prehliadka vedecko-technických projektov, ktorá sa konala v príjemnom jarnom termíne od 9. do 12. apríla na pôde Ruskej akadémie vied, bola pre mňa veľmi významnou udalosťou a skvelou príležitosťou ukázať svoju doterajšiu výskumnú činnosť z oblasti čistej matematiky a súčasne si vypočuť odbornú kritiku a získať nové poznatky. Moja práca ako taká sa zaoberá predovšetkým všeobecným charakterom zakrivenia a štruktúrou objektov, no skúma i ďalšie (viac na http://vedanadosah.cvtisr.sk/k-vyskumu-ju-priviedla-vianocna-dekoracia).

Do Moskvy sme prileteli už v nedeľu 7. apríla, oficiálne však akcia začínala až v utorok 9. apríla otváracím ceremoniálom, ktorého slávnostné naladenie ma pred prehliadkou osobne veľmi povzbudilo. Nasledujúce dni podujatia pozostávali z obhajovania prác formou prezentačných panelov, spojeného s diskusiami vo forme konferencie, ktoré sme mali vo voľnom čase doplnené o prehliadky nádherného centra Moskvy. Prezentačnú činnosť síce mierne skomplikovala jazyková bariéra, vzťahujúca sa výhradne na ruský jazyk, ktorá v rámci konferencie obmedzila takmer každého zahraničného účastníka. Odhliadnuc však od tejto skutočnosti by som prehliadku, ako aj môj pobyt v Rusku, zhodnotila ako veľmi obohacujúcu skúsenosť, z ktorej som si mnohé odniesla a z ktorej sa mimoriadne teším.

Obhajoba projektu pred expertmi z odboru bola tentokrát naozaj náročná. Neľahké otázky ma však podnietili pozrieť sa na skutočnosť iným spôsobom, čím ma priviedli k hlbšiemu a  komplexnejšiemu porozumeniu danej tematike. Konečná pozitívna spätná väzba od odborníkov ma napokon veľmi potešila a motivovala.

Formálne akcia končila počas doobedňajších hodín v piatok 12. apríla zatváracím ceremoniálom, sústredeným predovšetkým na oceňovanie najúspešnejších účastníkov, ktorý bol doplnený o niekoľko vsuviek pozoruhodného kultúrneho programu. Z dôvodu časovej tiesne, spojenej s odletom do Viedne, som síce nemala možnosť vyzdvihnúť si cenu oficiálnym spôsobom, organizátori podujatia mi však nechali sériu ocenení, ktorých súčasťou je diplom za víťazstvo v odbore Matematika a informatika, cena za najlepší panel, ako aj vyznamenanie latinskými slovami per aspera ad astra (cez ťažkosti ku hviezdam). Tieto ocenenia si vážim neopísateľným spôsobom. Každé jedno z nich má pre mňa jedinečnú, naozaj veľkú hodnotu.

Na záver by som sa rada poďakovala AMAVET-u za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia a výborné zabezpečenie jeho priebehu, ako aj spoluúčastníkom za skvele strávený čas a hodnotné zážitky.

Alexandra Zavadská