Program 3. r. RoboRAVE - SK -2017
               

Program 3. r. RoboRAVE - SK -2017

Dátum: 25.09.2017  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

Program 3. ročníka „RoboRAVE SK“ – 2017:

Termín konania:  štvrtok 19. a piatok 20. októbra 2017

Miesto konania:  - Žilinská univerzita v Žiline – hlavný campus na ul. Univerzitná 1. v Žiline  - na mapke dole označené ako „A“

Ubytovanie : Na internáte univerzity ul. Vysokoškolákov 20 – na mapke dole označené ako „C“  (pravdepodobne blok F)

Strava a spoločná večera vo štvrtok o 18:30 v Novej Menze univerzity – na mapke dole označené ako „B“

Štvrtok 19. októbra 2017:

 9:00 hod.                        - začiatok registrácie - Žilinská univerzita v Žiline – hlavný campus na ul. Univerzitná 1. v Žiline  - „A“

                                            - príprava registrovaných tímov

12:00 – 14:00 hod.        - obed – v Novej Menze

od  13:00                          - možnosť ubytovať sa na internáte UNIZA v Žiline – ul- Vysokoškolákov 20.

14:00 -18:00 hod.          - súťaže jednotlivých tímov podľa kategórií povinnosť odjazdiť 10 jázd pre každý tím - hlavný campus na ul. Univerzitná 1. v Žiline  - „A“

18:30 hod                        - spoločná večera tímov (súťažiacich žiakov spolu s vedúcimi) - vo vyhradenej časti Novej Menzy „B“ – možnosť predstavenia sa jednotlivých tímov

21:00 hod.                       - predpokladané ukončenie programu prvého dňa

 

Piatok 20. októbra 2017

 7:00 –  8:30 hod.          - raňajky v Novej Menze

         do 9:00 hod.         - je potrebné uvoľniť izby na internáte - odubytovať sa

 9:00  - 11:00 hod.         - finálové súťaže najlepších tímov v jednotlivých výzvach

11:00 – 11:30 hod.        - ocenenie víťazov jednotlivých výziev

11:30 hod.                       - obed

12:00 hod.                       - predpokladané ukončenie súťaže

Dovidenia v Žiline!