Nultý ročník robotickej súťaže RoboRAVE
               

Nultý ročník robotickej súťaže RoboRAVE

Dátum: 26.11.2014  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

Nultý ročník robotickej súťaže RoboRAVE na Slovensku úspešne prebehol.

V piatok 14. novembra 2014 sa v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte uskutočnil 0-tý - ukážkový ročník súťaže autonómnych robotov - RoboRAVE, do ktorej sa prihlásili dva súťažné tímy.

Práve nízky počet prihlásených súťažných tímov v prípravnom ročníku súťaže potvrdil usporiadateľom správnosť rozhodnutia, že celoslovenské finále sa bude konať ako súčasť Festivalu vedy a techniky AMAVETu, ktorý bol v tomto roku organizovaný v dňoch 13. – 15. novembra ako hlavné podujatie týždňa vedy na Slovensku.

Nakoľko v nultom ročníku neboli splnené všetky podmienky pre účasť víťazného tímu Jakuba Krcha a Martina Balku z Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine pre postup na celosvetové finále do Albuquerque v Novom Mexiku v USA, AMAVET ich nominoval na národnú súťaž RoboRAVE v Českej republike ktorej IV. ročník bude prebiehať v  marci 2015. Účasť na uvedenej súťaži bude pre účastníkov zo Slovenska veľkou výzvou, nakoľko  do jej III. ročníka organizovaného 21.marca 2014 v Pardubiciach nastúpilo 9 súťažných tímov.

Víťazom celoslovenského kola aj touto cestou gratulujeme a prajeme im veľa úspechov a zážitkov na súťaži v Českej republike.