Mestská robotická súťaž v Martine.
               

Mestská robotická súťaž v Martine.

Dátum: 27.05.2019  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

Dňa 20. mája 2019 sa v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, na Malej hore 3 v Martine konala Mestská  súťaž autonómnych robotov (MSAR - 2019), ktorú organizoval AMAVET klub 549 z Martina s finančnou podporou Mesta Martin v spolupráci s GVPT a  SCVČ Malá hora 3 Martin. Bola to súťaž v kategórii „Racing“ diaľkovo ovládaní roboti postavení z LEGO stavebníc a nelegových modelov.

Súťažilo sa v troch kategóriách, ZŠ, SŠ a nelegový model. Žiaci základných a stredných škôl v Martine tak získali možnosť predviesť výsledky svojej celoročnej práce, získať ocenenia, pričom hodnotiaca komisia pozvala všetkých účastníkov na Celoslovenskú súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko – 2019, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2019 v Žiline, v priestoroch Žilinskej univerzity, v ktorej sa bude súťažiť v kategórii SUMO. Súťaže  MSAR - 2019  sa v kategórii Základných škôl zúčastnili žiaci 3-och  škôl – (ZŠ Gorkého,  ZŠ Hurbanova a Gymnázium J. Lettricha) a 3-och stredných škôl (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, SPŠ technická a Gymnázium J. Lettricha) sídliacich v meste Martin. V kategórii ZŠ sa víťazmi stali žiaci z Gymnázia J. Lettricha - Oskar Lettrich a Rastislav Poliak, v kategórii SŠ zvíťazili žiaci SPŠ technickej - Marek Mojík, Peter Romančík a Ondrej Kardoš.

Víťazom kategórie nelegových modelov sa stal žiak Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha - Michal Miškolci.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Organizovaním súťaží  sa AMAVET klub 549 v Martine snaží propagovať robotiku medzi mladými ľuďmi, vytvárať možnosti pre diskusie o stavbe a programovaní autonómnych robotov a tak vyzdvihovať potrebu vzdelávania medzi mladými ľuďmi.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Martin za finančné prispenie, Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha za pomoc a poskytnutie priestorov a tiež vedeniu AMAVETu v Bratislave za odbornú pomoc a podporu.

AMAVET – klub 549 v Martine sa svojou činnosťou snaží obmedziť vplyv negatívneho pôsobenia ulice na deti a mládež v našom meste. Organizovaním voľno časových aktivít AMAVET klubom  chceme aktívne pôsobiť na mládež a neformálnym vzdelávaním rozvíjať ich schopnosti, talent a umožniť im pripraviť sa na plnohodnotný život v dospelosti.

Jozef Ristvej