Pozvánka pre školy a verejnosť
               

Pozvánka pre školy a verejnosť

Dátum: 04.03.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Prihlasovanie projektov do 6 súťažných kategórií je ukončené. Hodnotiaca komisia začína posudzovať 122 prihlásených prác v kategóriách WEB, APP, DESIGN, TEXT, BLOG, LEARN. Organizátor súťaže AMAVET pozve autorov vybraných prác na dvojdňovú súťažnú konferenciu, ktorá sa bude konať 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2.

Srdečne Vás pozývame na prehliadku kreativity, odbornosti, ale i zábavy, ktorá je súčasťou jedinečného projektu, spájajúceho mnohokrát kritizovaný svet internetu s prezentáciou tvorby online projektov, diskusiou, výmenou skúseností, či získavaním nových znalostí v problematike technológií, ale aj marketingu, bezpečnosti a komunikácie.

Program pre školy

Piatkový program pri stánkoch, ale i v aule je určený pre školy a verejnosť. Školské skupiny prihláste do 20.3.2019 na adrese http://bit.ly/skoly_ji_2019.

V rámci prípravy programu sme nadviazali spoluprácu so združením digiQ, ktoré je taktiež členom Digitálnej koalície a venuje sa vzdelávaniu v oblasti bezpečného internetu pre deti a mládež a zúčastneným ponúknu zaujímavú interaktívnu diskusiu o kybernetickej bezpečnosti.

Ako to vyzeralo na konferencii v roku 2018 si môžete pozrieť vo videu mladého vlogera Sajmona https://www.youtube.com/watch?v=dYsz9fyjkAo.

Predbežný program

5. marca

09:00-11:00    Kybernetická bezpečnosť

09:00-11:00    Interaktívne stánky

11:00-11:30    Otvorenie konferencie

11:30-18:30    Prezentácie súťažných kategórií WEB, APP, DESIGN

6. marca

08:30-11:30    Prezentácie súťažných kategórií TEXT, BLOG, LEARN

12:30-14:30    Prednášky

14:30-15:00    Vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Program priebežne aktualizujeme na stránke súťaže www.juniorinternet.sk.

Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Junior Internet 2019 sa uskutočnil s podporou Accenture nadačného fondu – Nadácie Pontis, spoločnosti SK-NIC a Zastúpenia európskej komisie na Slovensku.

Dávid Richter, Koordinátor Junior Internetu