FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET - 2. ročník
               

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET - 2. ročník

Dátum: 04.03.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu. Pozývame vás a vašich žiakov na FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET, ktorý sa uskutoční v piatok 7. júna 2019 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurélium.

Festival štyroch živlov AMAVET sa stal akýmsi predskokanom pre Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), ktorý má za sebou už 21 ročníkov a je skutočne odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov, najmä stredných škôl, do sveta vedy a techniky. Z roka na rok sa zvyšuje úroveň súťažiacich projektov na FVAT, a tak našim talentovaným drobcom sa postupové priečky väčšinou neujdú. Logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvákov po ôsmakov ešte hravejšiu formu vedecko-technickej súťaže. Preto sa v 29-ročnej Asociácii pre mládež, vedu a techniku rozhodli zorganizovať pre túto cieľovú skupinu FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET. V roku 2018 na 1. ročníku súťaže Festival štyroch živlov AMAVET (F4Ž) bola síce skromná účasť projektov, ktoré však mali vysokú úroveň. Členov hodnotiacej komisie pozitívne prekvapili aj výborné prezentácie súťažiacich žiakov. Nezľakli sa ani mikrofónu, ktorý rozozvučal celú halu vedecko-zábavného centra AURELIUM. Žiakom základných škôl dali ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Zábavnou formou umožňujú žiakom spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Festival štyroch živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Podujatie je jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožňuje vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom Festivalu štyroch živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k vode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania. Organizátori veria, že na druhý ročník sa prihlásia mladí vedátori v oveľa väčšom počte ako to bolo v 1. ročníku súťaže. Myšlienka F4Ž sa niektorým pedagógom, našim členom, zapáčila natoľko, že napríklad v Partizánskom zorganizujú regionálne kolo už 17. mája.

Konkrétne informácie na prihlásenie sa do súťaže nájdete na www.amavet.sk. Prípadné otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom - nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.

Ján Nemec