Pozývame záujemcov o lektorovanie v programe „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“
               

Pozývame záujemcov o lektorovanie v programe „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“

Dátum: 04.03.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Touto pozvánkou sa obraciame na neúnavných nadšencov v podnecovaní mladých ľudí pre prírodné a technické vedy. Pozvánku máme pre vás, ale aj ďalších šikovných ľudí okolo vás, ktorí majú energiu sa stať našimi lektormi a tak rozsievať po celom Slovensku na ZŠ a SŠ dlhoročné skúsenosti AMAVET-u v tvorbe vedátorských projektov. Budeme veľmi radi, ak im túto informáciu odovzdáte a zúčastnia sa nášho školenia. Pri tejto príležitosti podotýkam, že ide naozaj o príjemné školenie v prekrásnom areáli Vodného sveta Bešeňová.

Pozývame vás na školenie lektorov Centra ďalšieho vzdelávania vedátorov, ktoré sa uskutoční od 22. marca (príchod podvečer) do 24. marca 2019 (odchod dopoludnia) v hoteli GINO PRADISE Bešeňová , ul. Bešeňová 136. Hlavný program bude v sobotu 23. marca 2019.

Projekt Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov (CVV) kladie dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s prepojením na viaceré vyučovacie predmety. Primárne vzdelávanie, najmä v oblasti matematiky, prírodných vied, techniky, či jazykovej zdatnosti vytvára základ spomínaných kľúčových kompetencií. Je samozrejmé, že na školenia žiakov treba vyškoliť lektorský tím. Lektori po celom Slovensku (okrem Bratislavského samosprávneho kraja) budú školiť žiakov podľa jednotnej metodiky.

Cieľom školenia lektorov je oboznámenie sa s metodikou ako zorganizovať školenie žiakov a ukázať im, ako môžu vymyslieť, zostaviť, vytvoriť, prezentovať vedátorský projekt nielen na vyučovacej hodine, napríklad na biológii, dejepise, fyzike či chémii, ale aj na súťaži pre žiakov základných škôl „Festival 4 živlov“, ktorý sa bude konať 7.6.2019, prípadne na jeseň 2019 na Festivale vedy a techniky AMAVET.

K tomuto účelu používame kartónový poster, ktorý umožňuje žiakom prehľadnú vizualizáciu myšlienky/práce žiaka.  Výsledkom je pochopenie tzv. kruhu poznania, ktorý kompletizuje informácie a vytvára ucelený prehľad. Kruh poznania je rozdelený do 8 krokov. Výber a zvolenie výskumnej témy, štúdium literatúry, zámer a hypotéza, návrh experimentu, zber nameraných údajov, grafická a štatistická analýza údajov, tvorba záveru a prezentácia výsledkov.

Náklady na školenie hradí organizátor. Dopravu vám preplatíme vo výške verejnej dopravy. V piatok a sobotu sú denný vstup do Vodného parku a 3-hodinový vstup do Wellness centra pre účastníkov školenia zdarma!

Práca lektora je honorovaná. Počet miest na školení je limitovaný.

Program:

Piatok, 22.03.:

17:00 -  18:00     príchod, registrácia účastníkov

18:00 – 19:30     večera

19:30 – 22:00    Predstavenie projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“

Sobota, 23.03.:

7:30 –  8:30         raňajky

9:00 – 11:30        Školenie k schválenému projektu z OP ĽZ-P01/2016/DOP/1.4.1-01 „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“, ktorého cieľom je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií – 1. časť

11:30 – 11:45     prestávka na občerstvenie 1

11:45 – 13:00     Školenie k schválenému projektu z OP ĽZ-P01/2016/DOP/1.4.1-01 „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“, ktorého cieľom je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií – 1. časť

13:00 -  14:00     obed

14.00 – 15:15     Školenie k schválenému projektu z OP ĽZ-P01/2016/DOP/1.4.1-01 „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“, ktorého cieľom je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií – 2. časť

15:15 -15:30       prestávka na občerstvenie 2

15:30 – 17:00     Školenie k schválenému projektu z OP ĽZ-P01/2016/DOP/1.4.1-01 „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“, ktorého cieľom je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií – 2. časť

17:00 – 21:00     večera

Nedeľa, 24.03.:

7:30 – 8:30          raňajky

8:30 – 10:30        priestor na konzultáciu a rozdanie metodických materiálov

10:30 - 11:00      odchod

V prípade záujmu prihlásiť sa na školenie a stať sa lektorom  Centra vzdelávania vedátorov, s pôsobnosťou vo vašom regióne, kontaktujte:

Ing. Ján Nemec, projektový manažér CVV, nemec@amavet.sk, +421 903 719 244