Tip na výber strednej školy
               

Tip na výber strednej školy

Dátum: 04.03.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V dnešných dňoch sa žiaci i rodičia zamýšľajú nad výberom strednej školy a odboru pre ďalšie štúdium. Stredná odborná škola dopravná v Žiline patrí medzi najväčšie stredné školy v regióne. Jej história siaha do 50-tych rokov minulého storočia. Zohrala významnú úlohu aj v procese automobilizácie Slovenska. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na školu, ktorá poskytuje vzdelávanie so zameraním na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, logistiku a autoopravárenstvo.

Medzinárodná certifikácia IES – International Education Society London priznala škole certifikát s ratingom A – špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou. Je to najvyšší rating v rámci odborných škôl na našom území. Súčasne ako jediná škola na Slovensku je niekoľko rokov Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel.

Škola poskytuje na prehlbovanie a prezentovanie všeobecných i odborných zručností žiakom množstvo rôznych súťaží a aktivít, do ktorých sa úspešne zapájajú. Najlepší žiaci z krajských kôl sa zúčastňujú aj celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Prečítali sme si: MY Žilina, 4.februára 2019