Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET
               

Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET

Dátum: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Jesenná žatva talentov 2018 v prírodných a technických vedách vyvrcholila 18. – 19. októbra. Uskutočnilo sa 8 krajských kôl 21. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Do súťaže sa zaregistrovalo 203 žiakov so 138 vedátorskými projektami. Najviac súťažiacich bolo v kategóriách Biológia 24, Elektrina a mechanika 23, Environmentálne vedy 19 a Fyzika a astronómia 14 prihlásených projektov. Najviac žiakov bolo z posledného - 4. ročníka stredných škôl.

Krajské kolá mali týchto organizátorov v nasledujúcich mestách:

Nitriansky kraj

AMAVET klub č. 836, Nitra, Mgr. Martin Mikuláš, Centrum voľného času, Štefánikova trieda, Nitra

Košický a Prešovský kraj

AMAVET klub č. 849 na Súkromnom gymnáziu Dneperská, Košice, Mgr. Ivana Šmelková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Trenčiansky kraj

AMAVET klub č. 808 a Hvezdáreň v Partizánskom, Vladimír Mešter, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Partizánske (https://mtp.sk/reportaz/zlakala-ich-veda/ )

Bratislavský a Trnavský kraj

AMAVET sekretariát, Bratislava, Dávid Richter, Matador Bratislava

Žilinský kraj

AMAVET klub č. 549 v Martine, Ing. Jozef Ristvej, Žilinská univerzita v Žiline

Banskobystrický kraj

AMAVET klub č. 937 v Banskej Bystrici, Vladimír Kováčik, Spojená škola Kremnička, Banská Bystrica

Krajským organizátorom srdečne ďakujeme!

Ján Nemec

Výsledky – postupujúci na celoslovenské finále: