CENA ZA VEDU A TECHNIKU pre AMAVET
               

CENA ZA VEDU A TECHNIKU pre AMAVET

Dátum: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Ocenenie 28-ročnej práce v popularizácii vedy

Pochvala, prejav vďaky, laudatio. Poteší každého. Dieťa od útleho veku, žiaka – prváčika, či končiaceho základnú školu, ale aj všetkých stredoškolákov, či vysokoškolákov. Pochvala za prácu v dospelosti vám dáva pocit, že to, čo za sebou zanechávate, prinieslo niekomu osoh. A nielen to. Je hnacím motorom do ďalších rokov zmysluplnej práce.

28-ročné občianske združenie je už dospelákom. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) za toto obdobie vytvorila obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov z radov stredoškolských a vysokoškolských pedagógov, vedcov a študentov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. V uplynulom Týždni vedy a techniky na Slovensku ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila  Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“.

V tomto roku ministerka odovzdala 22 ocenení špičkovým osobnostiam v oblasti vedy a techniky a kolektív občianskeho združenie AMAVET bol jedným z nich! Viac na: http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/cena-za-vedu-a-techniku.html?page_id=1585

Slávnostnú atmosféru oceňovania v Expo aréne INCHEBA, vo štvrtok 8. novembra v Bratislave, osviežila nominácia AMAVET-u, pretože na pódium priam vybehli zástupcovia mnohočlenného občianskeho združenia, ktorí boli naozaj len vzorkou širokej členskej základne dobrovoľníkov, pedagógov. Už od roku 1990 rozsievajú zrnká do kyprej „pôdy“ vedomostí žiakov, študentov, jednoducho mladých ľudí. Nie každé vyklíči, nie z každého je zdravá rastlinka, nie z každého vyrastie veľký strom, ale z tých, čo strom vyrastie, je strom plný plodov. Za 28 ročné obdobie vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem.

Pri preberaní ceny radosť a nadšenie tých, ktorí demonštrovali veľkosť členskej základne na pódiu, prerástlo k úcte a pokore. Za všetkých to povedala v poďakovaní za ocenenie riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku Ing. Gabriela Kukolová, ktorá zasvätila neformálnemu vzdelávaniu v AMAVET-e jubilejných 20 rokov! Gabika, ako jej všetci hovoria, je srdcom občianskeho združenia. A to doslova a do písmena. Jej inovácie v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku.

Poďakovanie Gabiky za ocenenie:

„Na začiatku sú to deti, ktoré sa hrajú na vedcov, voláme ich vedátori. Neskôr sa zábava a hra vyvinie na seriózne bádanie. Súťaživosť mladých ľudí posúva ich poznanie vpred na súťažiach ako je napríklad Festival vedy a techniky  AMAVET, ktorý  sa dnes začal tu v INCHEBE, a víťazi festivalu prinášajú zo sveta krásne ceny.

To je kniha, ktorú píšeme my v AMAVET-e. O dva mesiace má AMAVET 29 rokov. Za ten čas sme zrealizovali asi 22 tisíc podujatí. Je to práca výborných pedagógov, s ktorými spolupracujeme, ale je ich ako šafranu. Práca dobrovoľníkov, ktorí venujú nezištne svoj čas a vedomosti deťom a mnohí tu dnes sedia.

My, ktorí tu dnes na pódiu stojíme, sme len vzorka tých, ktorí by tu mali stáť. Dobrá organizácia sa nezaobíde bez stabilného jadra – predsedníctva, ktorého členom je Jozef Ristvej, Marián Giba a ja.

Ďakujem Vám pani ministerka za cenu, ktorú si úprimne vážime a verte, že všetci členovia AMAVET-u, to je 4500 detí, mladých ľudí, dobrovoľníkov a učiteľov budú ešte viac hrdí na svoju prácu.

No a rozpísanú knihu AMAVET-u posielame ďalej ako štafetu na univerzity, kde sa dorastenci AMAVET-u, ako býva dobrým zvykom, veľmi dobre uchytia.“

Ján Nemec

foto: NCP VaT pri CVTI SR