Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – 21. ročník
               

Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – 21. ročník

Dátum: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

AMAVET – POPULARIZÁTOR VEDY

Zvíťazili všetci – účastníci i organizátori

Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty) a ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., „vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet cien, porota sa rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET pre 18 projektov“. Ocenení boli aj organizátori. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“.

Generálnym partnerom Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 bola INCHEBA, a.s., ktorá už tretí rok vytvorila pre mladé slovenské talenty ideálne podmienky a festival sa stal logickou súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika, ktoré mali aj spoločné otvorenie. Súťažiaci žiaci tak mali možnosť pocítiť, že veda a technika nie sú izolované od bežného života, ba práve naopak, sú jeho súčasťou.

Druhý novembrový týždeň nebol len Týždňom vedy a techniky na Slovensku, ale zároveň bol aj Týždňom mieru vo švajčiarskej Ženeve, odkiaľ CERN zavítal na Slovensko a tak symbolicky priniesol okrem prezentácie špičkovej vedy, výskumu a technológií aj odkaz o vede pre mier, ktorého je CERN samotným stelesnením. Málokto vie, že CERN počas viac ako 60-ročnej existencie hral dôležitú úlohu pri budovaní mierovej spolupráce aj mimo časticovej fyziky a mimo svojich členských štátov. Účasť CERN-u na festivale podčiarkla význam celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl v medzinárodnom kontexte. Zastupkyňa CERN-u Barbora Bruant Gulejova odovzdala Špeciálnu cenu CERN-u štyrom úspešným projektom a ocenila aj prácu troch pedagógov, za dlhoročnú prácu v popularizácii vedy a techniky a za vedenie svojich žiakov k tvorbe úspešných projektov.

Pre návštevníkov INCHEBY bola príťažlivá aj výstava „Veda netradične“, ktorá bola súčasťou festivalu. Organizovalo ju  Centrum vedecko technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktorí  priblížili širokej verejnosti vedu a techniku populárnou formou. Návštevníci si mohli exponáty doslova ohmatať, aby sa presvedčili, že veda vie byť aj hravá.

Festival vedy a techniky AMAVET, podporujúci rozvoj talentov na Slovensku, by nemohol existovať dve desaťročia bez podpory významných partnerov (http://www.festivalvedy.sk/cms/index.php/partneri),  ktorí si uvedomujú, že zvýšiť inovačnú úroveň slovenskej ekonomiky nemožno bez kvalifikovaných odborníkov najmä v oblasti vedy a techniky.

Ján NEMEC

Výsledková listina

organizátor

záštita

spoluorganizátori

odborní garanti

    

generálny partner

Fotografie: Gréta Zubová