Nový školský rok je aj štartom 21. ročníka súťaže Festival vedy a techniky AMAVET
               

Nový školský rok je aj štartom 21. ročníka súťaže Festival vedy a techniky AMAVET

Dátum: 05.09.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska opäť pripravuje 8 krajských kôl súťaže v mestách Košice, kde bude aj krajské kolo pre Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Partizánske, Nitra a Bratislava, kde bude aj krajské kolo pre Trnavu. Žiaci môžu svoje bádateľské projekty prihlasovať individuálne alebo v maximálne dvojčlenných tímoch. Povinnosťou je okrem kontaktných údajov k projektu doložiť aj abstrakt projektu. Ako napísať abstrakt sa môžete dočítať tu: http://www.festivalvedy.sk/cms/index.php/ako-napisat-abstrakt.

O čom môžu byť projekty? Témy projektov by mali byť z určitej vednej disciplíny – súťažnej kategórie. Ich zoznam nájdete tu: http://www.festivalvedy.sk/cms/index.php/kategorie.

Niektorí žiaci svoje súťažné práce zaslali ešte pred prázdninami. Prvým registrovaným projektom v tomto ročníku súťaže je projekt v kategórii Environmentálne vedy. Autor, žiak 9. ročníka ZŠ sa v projekte zaoberá témou odlesňovania. V krajine pozoroval odlesňovanie a eróziu pôdy na svahu na sídlisku. Pokusom, ktorý imitoval prírodné prostredie, demonštroval význam koreňového systému pre zdravý vzhľad krajiny.

Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 9. novembra 2018 v Bratislave. Už tretí rok bude Festival vedy a techniky AMAVET súčasťou medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA a výstavy vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA, ktoré sa uskutočnia v INCHEBA EXPO Bratislava.

Víťazi celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže. O ich úspech sa dočítate v ďalších článkoch tohto AMAVET eRevue.

Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 10. októbra 2018 o 12:00 h. Registrácia prebieha formou online prihlášky na stránke https://registracia.amavet.sk/.

Na záver možno už len citácia jedného zo súťažiacich na našich podujatiach: „Zapojením sa nič nestratíte, iba získate. Dozviete sa veľa a spravíte aj niečo pre seba. Veľa šťastia!“

Termíny krajských kôl pre šk. rok 2018/2019