Na začiatku bol opäť AMAVET
               

Na začiatku bol opäť AMAVET

Dátum: 05.09.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Ponožky proti kliešťom, ocenené Zlatým kosákom na Agrokomplexe 2018 a strieborná medaila z Vedecko-technickej súťaže CASTIC 2018 v Číne majú spoločného menovateľa – AMAVET. Opäť sa potvrdilo, že Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky.

Tohtoročný 33. ročník Čínskej vedecko-technickej súťaže pre adolescentov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) sa konal v “meste hôr”, v Chongqingu v stredozápadnej Číne.  Ide o najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž pre mladých vedátorov a inžinierov v Číne. Tento rok sa jej zúčastnilo 88 medzinárodných projektov zo 45 štátov, celkovo spolu 207 medzinárodných účastníkov.

Slovensko reprezentovali Jakub Fecko a Sebastian Ivan s projektom “Switching with disconnector in power station” (Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici), ktorý bol jedným z víťazných projektov národného Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017, organizovaného Asociáciou pre mládež, vedu a techniku. Jakub a Ivan tento rok maturovali na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove a plánujú pokračovať v štúdiách na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Slovenskú delegáciu v Číne viedol RNDr. Michal Zajaček, PhD., spolupracovník AMAVET-u a hodnotiteľ na Festivale vedy a techniky AMAVET. Po  štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, v ktorom Jakub a Sebastian obsadili krásne, strieborné druhé miesto medzi medzinárodnými delegáciami.

Zlatý kosák na tohtoročnom Agrokomplexe v kategórii Veda a výskum obrazne povedané „sa prebrúsil“ tiež na súťaži CASTIC v Číne v minulom roku.  Samuel Smoter a Miriam Feretová, študenti  z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove získali v Číne v roku 2017 tiež strieborné medaily a na Agrokomlexe 2018 už predstavili zdokonalený projekt z Číny - testovanie vybraných rastlinných extraktov s deklarovaným repelentným účinkom, na dvoch významných  stredoeurópskych kliešťoch, s potenciálnym využitím, ako aditív, do nových protikliešťových vlákien alebo repelentov. Ich výsledky využil Parazitologický ústav SAV pod vedením Branislava Peťka so spoluriešiteľmi. Na Agrokomplexe prezentovali prototyp funkčného vlákna PROLEN Tickfree  zo závodu Chemosvit Fibrochem, a.s.  s  modifikáciou na báze prírodných rastlinných extraktov s repelentným účinkom proti kliešťom vo forme vzoriek vlákna, funkčných textílií. Predstavili aj ich prvý komerčný výrobok, ponožky s protikliešťovou funkciou. Projekt aplikovaného výskumu vedie Branislav Peťko, ktorý bol aj odborným konzultantom pre Mirku a Samka, talentov z Asociácie pre mládež, vedu a techniku už na Festivale vedy a techniky AMAVET v roku 2016. Má interdisciplinárny charakter a spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami, ktoré na nich prenášajú. Využíva inovatívnu technológiu výroby modifikovaného polypropylénového  vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou s pevne ukotvenými prírodnými látkami vo vlákne z autorskej dielne Jaroslava Lučivjanského, ktoré sa pomaly uvoľňujú na povrch.

Ján NEMEC