Naplánujte si cestu do najväčšieho labáku na svete
               

Naplánujte si cestu do najväčšieho labáku na svete

Dátum: 05.09.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Pokiaľ ste vy a vaši žiaci, študenti nadchnutí pre vedu, techniku a objavovanie, určite si naplánujte poznávaciu cestu do Európskeho laboratória pre časticovú fyziku – CERN. Plánovať treba naozaj dlho dopredu, pretože o najväčší „labák“ na svete je obrovský záujem zo všetkých častí zemegule. Termínov na exkurziu pod odborným sprievodom vedcov z CERN-u nie je veľa. Už dnes, najneskôr koncom septembra, sa môžete uchádzať o najpopulárnejší mesiac v roku! Koniec mája a mesiac jún je logicky najvhodnejším termínom na školské exkurzie. Keď si už chcete na záver školského roka 2018/2019 niečím zaujímavým získať žiakov, tak nech to stojí už za to! Naplánujte si konkrétny termín a AMAVET vám zabezpečí celkovú organizáciu s dopravou, ubytovaním a odborným sprievodcom. Jediná podmienka je nečakať a urobiť tak najneskôr do konca septembra!

(Podrobnosti na: https://amavet.sk/read_post.php?id=1585:Exkurzia-do-CERNu )

Dôkaz o tom, že sa vám to oplatí, vám dá aj spomienka účastníkov vedecko-poznávacieho pobytu z tohtoročného mája, ktorý tiež plánovali dlho dopredu. A nie je to „len“ CERN! Po Ceste za vedou je viac užitočných zastávok.

Pod vedením vedúcej AMAVET klubu č. 956 PhDr. Márie Ďuríkovej absolvovalo 45 vedychtivých detí a dospelákov bohatý program. Skupinu tvorilo 25 detí zo základných a stredných škôl z Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a Dubnice nad Váhom. Odbornú garanciu zabezpečovali Mgr. Marta Kakošová a RNDr. Katarína Kijovská zo ZŠ Kubranská Trenčín, za čo im aj touto formou chceme poďakovať.

Po dlhodobom a nadšenom plánovaní sa v termíne od 25. do 29. mája 2018 uskutočnil náš výlet do CERN-u vo Švajčiarsku.

Prvá zastávka bola vo švajčiarskom vedeckom centre Technorama neďaleko Zürichu, ktoré je známe aj ako raj pre mladých bádateľov. Zaujímavým a najmä hmatateľným spôsobom sme sa mohli oboznámiť s rôznymi fyzikálnymi a chemickými experimentami a vyskúšali si ich „na vlastnej koži“.

Druhý deň bol, ako by sme to nazvali slovami účastníka Paľka, „dychvyrážajúci“ vďaka Francúzskym Alpám – stredisku Chamonix. Naším cieľom bolo ísť po stopách nášho známeho rodáka M. R. Štefánika, ktorý v tomto kraji aktívne pôsobil. V skromnom observatóriu na vrchole Mont Blancu sa s priateľom G. Millochanom venovali skúmaniu slnečných škvŕn, pozorovali Mars a venovali sa meteorologickému výskumu. Náš turistický výstup lanovkou smeroval na Planpraz, ktorý sa nachádza nad údolím Chamonix. V nadmorskej výške 2000 metrov sa nám naskytol nádherný pohľad na okolité štíty a údolie. Popoludní nás nadchla zážitková jazda zubačkou, ktorou sme sa vyviezli do výšky 1993 metrov, do Mer de Glace. Tu sme mohli obdivovať majestátnosť obrovského ľadovca.

Tretí a zároveň posledný deň sme navštívili najväčší ,,labák“, CERN - ,,Conseil Europeen pour le Recherche Nucleaire“, Európske laboratórium pre časticovú fyziku, kde sa nás ujala štvorica sprievodcov rôznych národností. Jeden zo sprievodcov rozprával českým jazykom, tak sme mali odborný výklad v češtine, čo bolo šťastím pre anglicky nehovoriacich účastníkov. Pod vedením sprievodcov sme navštívili testovacie centrum magnetov pre LHC (Veľký urýchľovač častíc) a detektor Atlas, na ktorom pracujú aj slovenskí vedci. Tých sme stretli v bufete, kde prebehla krátka diskusia. Prehliadka CERN-u bola obohacujúca a zároveň motivujúca – najmä pre našich malých vedátorov.

Plní nových skúseností a zážitkov sme v utorok 29.5.2018 docestovali späť na Slovensko. Byť účastníkom nášho výletu do CERN-u znamenalo byť vedcom, cestovateľom,  turistom a absolútne nadšeným bádateľom nadchnutým pre vedu, techniku a objavovanie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení nášho sna.

PhDr. Mária Ďuríková, vedúca AMAVET klubu č. 956