PODPULTOVÝ TOVAR
               

PODPULTOVÝ TOVAR

Dátum: 08.08.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Denné tábory AMAVET-u opäť, už tretie prázdninové leto, pomohli rodičom riešiť každoročný rébus – kam s deťúrencami, keď už dovolenkové dni majú vyčerpané. Keď sme pripravovali organizáciu tábora za veľkej ústretovosti Mestskej časti Rača, kolegynka Katka ma ubezpečovala, že vôbec nemusíme robiť táboru propagáciu, pretože už má v pošte veľké množstvo mailov, kde rodičia zo skúsenosti minulých rokov sa sami dopytovali, či tábory budú aj v tomto roku. A len tak medzi rečou prehodila historický slogan: „veď už teraz je to podpultový tovar!“.

Vzhľadom aj na možnosti dobrovoľníkov a iné činnosti v AMAVET-e, ako sú letné tábory v Chorvátsku a podobne, boli sme veľmi radi, že sme mohli vyhovieť všetkým záujemcom o denné tábory. Počas dvoch týždňov (ne) obľúbené prírodovedné predmety formou hry zažilo 31 detí a stali sa z nich ZVEDAVÍ VEDCI. Bádateľské aktivity v Krasňanskej besede a hry s kúzelnými javmi prírody v Auréliu obohatil jeden turnus detí aj návštevou Vodárenského múzea a Ostrova Sihoť. Ostrov sa využíva už od roku 1886, kedy na ňom boli vyhĺbené prvé studne, ako vodný zdroj pre mestské časti Karlova VesDevín a Staré Mesto. Podľa chemických rozborov patrí táto voda medzi najkvalitnejšie na území Bratislavy, ale aj celého Slovenska. Preto je aj ostrov v ochrannom pásme. Možnosti, ako sa na ostrov dostať, sú len počas riadených exkurzií a „deti“ AMAVET-u túto príležitosť dostali! Dokonca išli tunelom popod Dunaj...

Aj v tomto roku nechýbali lodičky v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov a pozorovanie života na Malom Dunaji. Využili sme aj ústretovosť Fakulty informatiky a informačných technológii, kde v 3D LAB-e sa deti pohrali s najnovšími technológiami virtuálneho programovania.

„Podpultový tovar“ v AMAVET-e zorganizujú aj počas letných prázdnin v roku 2019. Ak vám prídu slová vďaky, ako nasledujúca citácia mailu jednej z mamičiek, nemôžete detský úsmev a radosť sklamať: „Chlapci sa veľmi tešia, máte nielen skvelý program, ale aj animátorov. Je vidno, že to robíte s nadšením, že Vás to baví, že deťom chcú animátori odovzdať svoje vedomosti, môžu im klásť otázky, na ktoré dostávajú zmysluplné odpovede.  Obaja naši chlapci chodia na Teplickú, Maťko už je gymnazista, klásť otázky sú zvyknutí, matematika, fyzika, biológia a programovanie sú ich obľúbené predmety, možno som Vám to už písala, ale lepší tábor ako Váš som pre nich nenašla a to chodia každý rok ešte aspoň do jedného okrem AMAVET-u, som veľmi rada, že sa k Vám dostali aj tento rok. Mária Lipková“.

Ján Nemec

P.S.

Post-scriptum, ktoré by malo byť skôr – na začiatku! Pretože bez nasledujúcich poďakovaní, by Amaveťáci nemohli vyjsť v ústrety pracujúcim rodičom a pripraviť deťom zmysluplnú časť letných prázdnin.

Srdečná vďaka našim dobrovoľníkom, ktorí ako študenti uprednostnili bádateľské aktivity s deťmi pred vlastným relaxom – Baške, Nike, Karin, Jurajovi, Ivke, Radke, Igorovi, Kike, Jakubovi.

Ďakujeme starostovi Mestskej časti Rača Petrovi Pilinskému za finančnú podporu MČ a poskytnutie priestorov Krasňanskej besedy, kde vedúca pani Kopečná veľmi ústretovo, ale patrične prísne na dodržanie poriadku a čistoty, nám poskytla domáce prostredie, kde počas celého roka majú svoj „domov“ seniori Rače.

Aj pracovníci Vodárenského múzea pripravili pre deti nezištne príjemný program, ktorý nie je každodenný.

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií prof. Mária Bieliková nám už roky vytvára vhodné zázemie v moderných priestoroch fakulty aj počas iných podujatí. Tentokrát však vo svojom voľnom čase sa nám venovali aj pracovníci 3D LAB-u Jurajovia – Petrík a Vincúr. Ďakujeme!

Zážitkové centrum vedy Aurelium je tiež od začiatku prevádzky k dispozícii aktivitám AMAVET-u. Ďakujeme jeho vedúcemu Martinovi Smejovi a riaditeľke Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Andrei Putalovej.

A náš Majko Fačkovec, vedúci AMAVET klubu 946 v Zálesí!? Ďakujeme za bezpečnú pripravenosť lodenice nalodiť katamarany na Malý Dunaj.