Začal sa nový ročník súťaže LaBáK
               

Začal sa nový ročník súťaže LaBáK

Dátum: 11.01.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V tomto roku spúšťa Asociácia pre mládež, vedu a techniku už 6. ročník online súťaže LaBáK. Ide o celoslovenskú súťaž pozostávajúcu zo súťažných 4 kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky. LaBáK je multidiciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy - do jedného celku. Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Online seminár uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov ako aj hodnotiteľov úloh. Vďaka všetkým týmto prvkom je seminár LaBáK v slovenskom prostredí jedinečný.

„Oficiálne sa začal 6. ročník súťaže Seminár LaBáK.net od začiatku januára. Oproti minulému roku sme urobili niekoľko drobných zmien. Na prvý pohľad najvýraznejšou z nich je nová web stránka www.labak.net vo sviežich zelených farbách. Zmeny sa dotkli aj organizačnej úrovne súťaže. Zaviedli sme nové súťažné kategórie“, hovorí o zmenách nový koordinátor online semináru LaBáK Juraj Vasek a dodáva: do súťaže sa môžu žiaci zapojiť do 19.2.2018 na http://labak.net“.

Teraz je 6 súťažných kategórií, A až F:

A: 3.-4. ročník stredných škôl
B: 1.-2. ročník stredných škôl
C: 8.-9. ročník základných škôl
D: 5.-7. ročník základných škôl
E: 1.-4. ročník základných škôl (tímy)
F: deti materských škôl (tímy)

Aj tento rok sa môžu súťažiaci tešiť na štyri jedinečné kolá, ktoré sú na tému doprava. V každom kole žiakov čaká 5 úloh, z toho jedna z nich je praktická. Väčšina úloh sa po novom odosiela vo forme PDF dokumentu, kde súťažiaci vysvetlí svoje myšlienkové postupy a akú teóriu pri riešení využil. Juraj Vasek dodáva: „aj v tomto ročníku platí, že úlohy musia riešiť samostatne, lebo za odpisovanie od kamarátov, či internetu, nekompromisne strhávame body.“ Úplné pravidlá sú uverejnené na stránke http://labak.net, aj spolu so zadaniami úloh prvého kola.

„Okrem skvelých cien pre víťazov pripravujeme aj novinku vo forme niekoľkodňového sústredenia pre úspešných riešiteľov. Viac informácií budeme priebežne zverejňovať na našej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/onlineseminarLABAK a Instagrame https://www.instagram.com/seminarlabak/, dodáva koordinátor online semináru Juraj Vasek.

Kontakt: Juraj Vasek, koordinátor online semináru LaBáK, +421 950 400 085, vasek@amavet.sk, LinkedIn: https://linkedin.com/in/jjursk/

Informácie o LaBáKu: www.labak.net