Regionálny turnaj FIRST® LEGO® League
               

Regionálny turnaj FIRST® LEGO® League

Dátum: 11.01.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. FLL je najväčšia robotická súťaž pre mládež na svete, ktorej sa zúčastňuje viac ako 200 tisíc detí približne z 80 krajín sveta. Témou súťaže v sezóne 2017/2018 je  „Hydro Dynamics“ - voda a všetko s ňou spojené - ako ju nájsť, prepravovať, používať či zlikvidovať. Na Slovensku to je už 10. ročník.  V decembri 2017 sa uskutočnili tri regionálne turnaje – v Žiline, Bratislave a Poprade. V januári 2018 sa uskutočnia ešte štyri – v Košiciach, Bratislave-Petržalke, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom. Na základe dohody o spolupráci s občianskym združením FLL Slovensko bol AMAVET klub 937 so sídlom pri SŠ, Kremnička poverený zorganizovať regionálny turnaj.

Turnaj sa uskutoční 12. januára 2018 v Základnej škole J.G.T. v Banskej Bystrici, kde sa stretol organizačný kolektív  za účelom prípravy robotickej súťaže. Organizátori rozobrali prípravu turnaja v priestoroch školy, kde im vyšiel v ústrety riaditeľ ZŠ Mgr. Milan Papay a vytvoril pre súťaž vhodné podmienky.  Do turnaja sa prihlásilo 12 tímov s celkovým počtom súťažiacich 101 žiakov ZŠ, SŠ a 12 trénerov, čo si vyžaduje technické, materiálové a priestorové zabezpečenie. Organizačný tím prediskutoval jednotlivé kategórie turnaja - Robot desing, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu a Robot Game. Stanovili sa porotcovia pre hodnotenie jednotlivých kategórií, kde vo funkcii predsedov budú pôsobiť  Ing. Ján Pavlovkin, PhD. v kategórií Robot Desing, Ing. Ladislav Podkonický v kategórií Prezentácia výskumného projektu HYDRO Dynamics,  Mgr. Miloš Medveď v kategórií Tímová práca a v úlohe rozhodcov v kategórií Robot game študenti z Gymnázia J.G.T. Banská Bystrica Barbora Kubišová, Klaudia Korvíniová, Martin Gaens, Lýdia Pivarčiová, Maximilián Nový, Jakub Kliment a študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra zo Zvolena Eva Herichová, Dominika Kružíková a Tomáš Jablonský. V tejto kategórii Počas robotických hier v časovom limite 150 sekúnd sa budú snažiť tímy pomocou autonómneho robota vyriešiť čo najviac misií. Deti sa popasujú s čističkou vôd, opravou potrubia, s misiou studňa či kvapkami vody.

Predsedovia jednotlivých kategórií turnaja prevzali hodnotiace hárky tímov a stanovili program a harmonogram turnaja. Počas súťaže deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého zo stavebníc LEGO samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh v auguste do termínu konania súťaže od novembra do januára. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Najlepšie tímy postupujú do ďalších semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.

Hlavnými partnermi pre tento ročník sú spoločnosť ANASOFT APR, spol. s. r. o., Profesia, spol. s. r. o., partnerom spoločnosť EDUXE Slovensko,  s.r.o., mediálnymi partnermi PC REVUE a QUARK. V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske hnutie Hands on Technology.

Vladimír Kováčik, regionálny organizátor FLL, Klub AMAVET 937 pri SŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica