Výsledky 3. ročníka súťaže RoboRAVE Slovensko 2017.
               

Výsledky 3. ročníka súťaže RoboRAVE Slovensko 2017.

Dátum: 22.10.2017  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

Víťazmi najťažšej kategórie súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2017 -  "FIRE FIGHTING  -  Hasenie ohňa" - sú v tomto roku žiaci z Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha z Martina, gratulujeme im.

Viac informácií je v pokračovaní článku.

V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) konal tretí ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2017. Súťaž proti sebe postavila mladých záujemcov o techniku zo základných a stredných škôl. 

Už tretí rok AMAVET klub 549 Martin v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. z Martina a Žilinskou Univerzitou v Žiline organizujú súťaž autonómnych robotov  RoboRAVE Slovensko 2017, na základe licencie RoboRAVE Interational, ktorá môže byť v tomto roku zrealizovaná aj  vďaka finančnej podpore MATADOR Group. Motto súťaže „Today´s  Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes  hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“.

Táto súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov, ale jej najzložitejšia kategória Fire Fighting je otvorená aj pre vysokoškolákov. Do tohto ročníka sa prihlásilo spolu 30 tímov z celého Slovenska, čo je viac ako dvojnásobný počet oproti minulému roku. Prihlásené tímy bojovali v troch kategóriách: súboj rytierov, doprava loptičiek (má dve podkategórie, určené zvlášť pre žiakov základných a stredných škôl) a hasenie ohňa ( čo je najzložitejšia kategória ), v ktorej  úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a  zhasnúť 4 horiace sviečky).  Víťazmi tejto najzložitejšej kategórie sa stali študenti z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin -Michal Miškolci, Tereza Rafajová a Tomáš Štefanov s robotom, ktorý má názov "FBRD", čo je skratka pre "Fire Breathing Rubber Duckies". Okrem získaných vecných darov boli nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré bude v tomto školskom roku v máji 2018 organizované v meste Albuquerque, v štáte Nové Mexiko v USA, kde sa stretne cca 1.800 nadšencov robotiky z celého sveta.

V kategórii JUSTING - 2  ( Súboj rytierov - 2 ) získali pekné 3.miesto žiaci zo Základných škôl z Martina, členovia  záujmových útvarov S CVČ, Malá hora 3 Martin, Filip Husárik a Nicolas Mažári s robotom "BTP - Brick technology programers". Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na celosvetové finále, ako aj na ďalší ročník Slovenskej súťaže, ktorý bude o rok, koncom októbra 2018.

Výsledky si môžete stiahnuť vo formáte PDF  Tu.