Tlačová informácia: Mirka a Samko zažiarili aj v Číne, pridal sa aj Peter
               

Tlačová informácia: Mirka a Samko zažiarili aj v Číne, pridal sa aj Peter

Dátum: 21.09.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Vedecké talenty opäť z AMAVET-u

(Hangzhou – Bratislava, 24.08.2017)

V máji sme písali o svetovom úspechu sedemnásťročných stredoškolákov Miriam FERETOVEJ a Samuelovi SMOTEROVI z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorí získali na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete Intel ISEF 2017 úžasné druhé miesto. Mirka a Samko získali aj špeciálne ocenenie Special Awards a cenu od China Association for Science and Technology (CAST) a súčasne aj pozvanie od Čínskej asociácie pre vedu a techniku na najväčšiu celočínsku a medzinárodnú súťaž mladých vedcov CASTIC 2017 v meste Hangzhou, ktorá sa konala od 14. - 21. augusta 2017 v Číne. Ich spoločný projekt „Prírodné éterické oleje  v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor“ mal opäť farbu striebra. Vynikajúci výsledok! Druhé miesto, ku ktorému sa pridal aj strieborný Peter Škripko. Peter súťažil s projektom „Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum“. Na začiatku všetkého bol opäť AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku!

Dvadsaťsedem ročné občianske združenie, ktoré je živnou pôdou na objavovanie slovenských talentov v prírodovedných odboroch, vedie už dlhé roky ako riaditeľka Ing. Gabriela Kukolová: „Zo svetových úspechov víťazov súťaží, ktoré organizujeme, mám nielen obrovskú radosť, ale najmä motiváciu zapájať do neformálneho vzdelávania čoraz viac talentovaných žiakov. Napríklad v týchto dňoch pripravujeme jubilejný 20. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Súťažná prehliadka výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Úspechy víťazov v zahraničí, ako zaznamenali teraz Mirka, Samko a Peter, reprezentujú nielen našu prácu a neformálne vzdelávanie v AMAVET-e, ale úsilie stoviek dobrovoľníkov – učiteľov formálneho vzdelávania na školách. Ich pridaná hodnota, ktorú venujú svojim žiakom aj mimo vyučovania, umožňuje talentom zúčastňovať sa našich súťaží a vo finále reprezentovať celé Slovensko. Máme šikovné deti, len sa im musíme venovať srdcom a systematicky.“

Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. Účastníci prezentujú svoje výskumy formou posterovej prezentácie, trojrozmerného exponátu alebo elektronickej prezentácie v nasledovných kategóriách: Biológia, Chémia, Medicína a zdravotníctvo, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Spoločenské vedy. Po 8 krajských kolách postupujú víťazi jednotlivých kategórií na národné finále do Bratislavy, ktoré sa uskutoční od 9. do 11. novembra 2017. Tých najlepších čaká cesta do sveta vedy a techniky. Po návrate zo zahraničia si vypočujete aj takéto slová: Bol to pre mňa týždeň plný nových zážitkov a skúseností. Tento týždeň mi zmenil život!“ (Janka Čorňáková, po návrate z Intel ISEF 2016 v USA, 4. miesto)

Festival vedy a techniky AMAVET 2017 bude jubilejným 20. ročníkom a ako po minulé roky jeho finále je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého spoluorganizátorom je aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Ján Nemec