Tlačová informácia: Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET
               

Tlačová informácia: Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET

Dátum: 21.09.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Živná pôda na objavovanie talentov

(Bratislava, 12.9.2017, NAJ)

Festival vedy a techniky AMAVET 2017, ktorý sa uskutoční  v priestoroch INCHEBY od 9. do 11. novembra 2017, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, má už 20 rokov. To je aj maximálny vek súťažiacich, čo znamená, že najstarší účastník blížiaceho sa festivalu sa narodil so vznikom súťažnej prehliadky vedecko-výskumných a technických projektov žiakov. Festival má medzinárodný charakter vďaka účasti našich zahraničných partnerov z Belgicka, Ruska a Českej republiky. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav Intel ISEF. Je aj národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS. Organizátor, dvadsaťsedem ročné občianske združenie AMAVET, je živnou pôdou na objavovanie talentov v prírodovedných odboroch a tí najúspešnejší z festivalu reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde dosahujú vynikajúce výsledky. Napríklad v posledných mesiacoch v USA a Číne, za čo žiaci Miriam Feretová, Samuel Smoter a Peter Škripko dostali aj písomnú gratuláciu od Predsedu vlády Slovenskej republiky „...za mimoriadny úspech a fenomenálne ocenenie...“. Poďakovanie dostala aj ich pedagogička z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, členka AMAVET klubu RNDr. Miriam Feretová.

Charakteristika podujatia:

Festival vedy a techniky AMAVET je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním a je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne.

Svoje vedátorské projekty žiaci každoročne prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorá posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne, dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu.

Kategórie a hodnotenie:

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

Práca na projekte vedie dieťa k tvorivej, cieľavedomej a dlhodobej práci:

Žiak vo vedátorských projektoch nachádza problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a stanoví závery.

Reprezentácia víťazov celoslovenského finále:

Vybraní víťazi budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej získajú ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Celoslovenského finále sa zúčastnia najúspešnejší žiaci krajských kôl z celého Slovenska so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií z Belgického kráľovstva, Českej republiky a Ruskej federácie, čím sa vytvoria podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Festival vedy a techniky AMAVET má tak významný medzinárodný charakter.

Podmienky účasti:

Žiaci môžu svoje projekty na krajské kolá registrovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk. Tí najlepší z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále súťaže.

KRAJSKÉ KOLÁ SÚŤAŽE

Kraj

Dátum ukončenia registrácie

Dátum konania

Mesto

Nitriansky kraj

29.9.2017 o 23:59 h.

6. 10. 2017

Nitra

Košický a Prešovský kraj

5. 10. 2017 o 23.59 h.

13. 10. 2017

Prešov

Trenčiansky kraj

11. 10. 2017 o 23.59 h.

20. 10. 2017

Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj

11. 10. 2017 o 23.59 h.

20. 10. 2017

Bratislava

Žilinský kraj

11. 10. 2017 o 23.59 h.

20. 10. 2017

Žilina

Banskobystrický kraj

11.10.2017 o 23.:59 h.

20. 10. 2017

Banská Bystrica

 

CELOŠTÁTNE FINÁLE SÚŤAŽE
Festival vedy a techniky AMAVET  09. – 11. 11. 2017, INCHEBA Bratislava

Kontakt

Dávid Richter, koordinátor súťaže, richter@amavet.sk, 0948 345 177

Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, Bratislava, www.amavet.sk

 

O Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 55 klubov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4 500 členov. Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet, cieľom ktorých je vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, ekológie a aj v mediálnej oblasti.