Program "RoboTour 2017"
               

Program "RoboTour 2017"

Dátum: 12.09.2017  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

Program „RoboTour 2017“, Žilina UNIZA a park Ľudovíta Štúra.

Piatok 15. septembra 2017  ( homologácia ):

14:00 - 18:00 registrácia - vstupná hala blokov E-F na internátoch Žilinskej univerzity Veľký diel.

14:00 – do cca 19:00 homologácia a testovanie v parku ĽŠ (po 19-tej hodine už bude v parku asi tma)

- v prípade nepriaznivého počasia bude homologáciu v priestoroch pred Zasadačkou vedeckej rady Žilinskej univerzity, vo vstupnej hale Novej MENZY.

Sobota 16. septembra 2017  (súťaž):

9:00 - 9:45 - nulový test – príprava na súťaž

10:00 - 11:00 - 1. beh súťaže

11:10 - 11:20 - prehľad a spresnenie pravidiel súťaže

11:30 - 12:30 - 2. beh súťaže

12:30 - 13:45 - individuálny obed

14:00 - 15:00 - 3. beh súťaže

15:10 - 15:20 - prehľad a spresnenie pravidiel súťaže 2. - (recenziu2)

15:30 - 16:30 - 4. beh súťaže

18:00 - 22:00 - stretnutie tímov spojené s večerou

                            (určené pre členov tímov a organizátorov)

Nedeľa 17. septembra 2017  (workshop a konferencia pre účastníkov v priestoroch Zasadačky vedeckej rady UNIZA v priestoroch Novej MENZY UNIZA)

9:00 - Otvorenie - PAIR 2017 a Robotour Workshop – v priestoroch Zasadačky vedeckej rady UNIZA

9:05 - Prezentácia víťaza Robotour - 1. miesto (do 25 minút)

9:30 - Nastavenie expozície pre vizuálnu navigáciu mobilných robotov (15 minút)

9:45 - Zlepšenie metrík na hodnotenie systémov SLAM (15 minút)

10:00 - opis tímu Robotour - 2. miesto (20 minút)

10:20 - opis tímu Robotour - 3. miesto (20 minút)

10:40 - prestávka na kávu

10:50 - Robotour slávnostné odovzdávanie cien

11:00 - 12:30 - Prezentácie RoboTurských tímov (každý 15 minút - 6 tímov)

12:30 - 13:30 - Prestávka na obed

13:30 - 15:00 - Prezentácie RoboTurských tímov (15 minút - 6 tímov)

15:00 - 15:45 - študentské prezentácie PAIR 2017 (15 minút každé - 3 x 15 minút)

16:00 – Predpokladané ukončenie.