Skúsenosti z Českého finále RoboRAVE 2017.
               

Skúsenosti z Českého finále RoboRAVE 2017.

Dátum: 23.03.2017  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

V dňoch 16.3.2017 - 17.3.2017 sa v Pardubiciach konalo české finálové kolo medzinárodnej súťaže RoboRAVE 2017. Ide o súťaž v programovaní a stavbe autonómnych robotov. Náš tím dostal pozvanie ako jedno z dvoch slovenských družstiev, ktoré vyhralo predchádzajúci ročník slovenského kola súťaže. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 19 tímov. Medzi českými tímami boli aj minuloroční víťazi, ktorí postúpili do USA a získali na celosvetovom finále druhé miesto. Súťaž sa konala Pardubiciach, ktoré sa nám predstavili v plnej kráse.

S veľkým počtom bicyklov a krásne upraveným mestom, námestím a zámkom. A samozrejme s pardubickými perníkmi rôznych tvarov a chutí. Usporiadatelia boli veľmi milí a vytvorili nám skvelé podmienky. V rámci súťaže nás pozvali aj na recepciu do Pardubického zámku, kde bolo mnoho významných osobností z vysokých škôl a Pardubického kraja.

V súťaži bojovali tímy so svojimi zostrojenými robotmi v jednej kategórii „Fire fighting - Hasenie ohňa“. Úlohou skonštruovaného robota bolo čo v najkratšom čase uhasiť štyri horiace sviečky umiestnené na hracej ploche v rôznych pozíciách a za prekážkami. Súťaž bola fyzicky, psychicky a časovo veľmi náročná. Po únavnej ceste do Pardubíc, od skorého rána, sme sa po registrácii hneď zapojili do súťaže. Súťaž prebiehala podľa medzinárodných pravidiel. Začínala homologizáciou robota a kvalifikáciou. Po kvalifikácii nasledovali finálové súboje vždy medzi dvomi robotmi. Absolvovali sme tri víťazné finálové súboje a v štvrtom nás vyradil technicky lepšie vybavený tím.

Nášmu tímu Gymnázium - Amavet klubu 964 pod vedením Ing. Jána Motešického v zostave Oliver Kudzia, Samuel Titko a Marek Valčo sa podarilo nakoniec umiestniť na peknom 4. mieste. Napriek „zemiakovému umiestneniu“ a počiatočnému sklamaniu môžeme povedať, že je to doposiaľ najlepší úspech slovenského tímu v českom finále a výzva pre nás do ďalších bojov pre nás a všetky budúce slovenské tímy.  

Podľa vyjadrenia Ing. Janka Motešického sa tejto súťaže mohli zúčastniť vďaka finančnej podpore Informačného centra mladých, n.o. Martin a osobného zanietenia Jozefa Ristveja st. z Martina.

Amavet klub 964 Vranov n/T