Organizovanie splavu na Malom Dunaji
               

Organizovanie splavu na Malom Dunaji

Dátum: 07.09.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Členovia AMAVET klub číslo 946 v Zálesí každoročne organizujú čistenie Malého Dunaja, chránia a zveľaďujú okolie rieky.  Prostredníctvom propagácie dobrovoľníctva pri čistení rieky vytvárajú u detí a mládeže cit a environmentálnu zodpovednosť k prírode a rieke. Zamykanie Malého Dunaja je symbolická rozlúčka s vodáckou sezónou, kde členovia majú možnosť zažiť jeseň na vode. Tohto roku sa uskutoční v októbri.

Odomykanie Malého Dunaja je jarná akcia, ktorá propaguje rieku aj pre tých, ktorí nikdy neboli na rieke. Môžu si vyskúšať krátku plavbu a zoznámiť sa s Malým Dunajom. Je to vhodné aj pre rodičov s malými deťmi, pretože plavby trvajú 20 minút, čo vydrží aj veľmi malé dieťa. Každoročne sa spájajú s obcou Zálesie, ktorej program nadväzuje s podujatím Medzinárodného dňa detí.

Hlavné aktivity klubu sú smerované na organizovanie splavov. Krátke splavy (Čarovní vodáci) - zmyslom je vytvárať pravidelné člnkovanie členov Amavet klubu, byť pravidelne a často na vode a tak zdokonaľovať svoje vodácke zručnosti a skúsenosti. Víkendové splavy - organizované skupiny členov Amavetu, ktoré tvoria najčastejšie rodiny s malými a dorastajúcimi deťmi. Cieľom je výchova detí k vodáctvu a vodnej turistike cez vlastných rodičov, čo považujú za najdôležitejší nástroj neformálneho vzdelávania, aby si deti vytvorili vzťah k rieke a spoznávali faunu a flóru.

Členovia klubu vybudovali na Malom Dunaji tri Gešajovské mlyny, Záleský maják a Náučné tabule – „Život na vode“. 

Ako zorganizovať splav

Škola pádlovania