Vranovčania tretí v medzinárodnom finále
               

Vranovčania tretí v medzinárodnom finále

Dátum: 07.09.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Medzinárodné finále súťaže Pohár vedy 2016 sa konalo od 17. do 19. júna 2016 v Prahe za účasti 21 tímov z rôznych krajín. O postup do finále sa pokúšalo 5191 žiakov základných a stredných škôl, ktorí tvorili spolu viac ako 600 medzinárodných tímov.  

Žiaci štátneho Gymnázia vo Vranove nad Topľou, z klubu Amavet číslo 964, preukázali, že dokážu vyniknúť v rôznych oblastiach spoločnosti a konkurencia, nielen na Slovensku, s nimi musí počítať. Jednou z týchto oblastí sú aj prírodné vedy. Tento raz išlo konkrétne o fyziku. Súťaže sa zúčastnili žiaci Gabriel Paľko, Dominik Kvasil, Patrik Matta a Erik Bašista pod vedením učiteľa Ing. Jána Motešického. V  úvodných štyroch kolách od začiatku roka museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti, kreativitu a nasadenie na včasné dokončenie jednotlivých kôl. Po bravúrne zvládnutých štyroch kolách sa ako tím s najvyšším hodnotením vybrali do Prahy obhájiť farby slovenských fyzikov a zmerať si silu s ďalšími tímami z rôznych krajín.  V rámci dvoch finálových dní chalani ukázali, že vedia svoju prácu obhájiť a vytvorili jeden kompaktný tím. Nakoniec ich porota zložená z pedagógov Karlovej univerzity a pozvaných hostí ocenila tretím miestom v kategórii stredných škôl.

Ing. Ján Motešický, vedúci klubu AMAVET č. 964