Expo Sciences Europe 2016 očami účastníka
               

Expo Sciences Europe 2016 očami účastníka

Dátum: 07.09.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

„Bola to moja premiéra na medzinárodnej súťaži, čiže som netušila, čo mám očakávať. Jediné, čím som si bola istá je, že tam bude množstvo mojich rovesníkov z celého sveta (konkrétne z 34 krajín, od Mexika, cez Tunis až po Indiu), ktorých baví veda. Moje očakávanie sa naplnilo na 100 percent. Táto skúsenosť mi priniesla stretnutie a priateľstvá s ľuďmi, s ktorými by som sa inak nemala šancu poznať. Druhou vecou je, že vďaka ESE 2016, AMAVET-u a Nadácii Tatra banky som mala možnosť navštíviť rozličné miesta v Toulouse, ktoré bolo dejiskom tohtoročnej Expo Sciences Europe.

Organizátori  usporiadali recepciu v priestoroch Capitolu, v sieni ktorého napríklad večerala britská kráľovná či národný futbalový tím Francúzska. Samotná výstava bola v priestoroch hotela Dieu, ktorého budova pochádza ešte zo stredoveku. To sú miesta, kde sa bežný smrteľník len tak jednoducho nedostane. Nemenej dôležité je odborné zázemie súťaže, ktorá vykazuje vysokú úroveň. Svetovo uznávaní vedci tvorili odbornú hodnotiacu komisiu, ktorá mala objektívne zhodnotit všetky prezentované projekty. Navyše ogranizátori  zabezpečili sériu prednášok, z ktorých si každý mohol vybrať. Mne osobne sa páčila najviac prednáška francúzskeho vedca o vnímaní z hľadiska neurobiológie.

Pomedzi tieto „pracovné“ benefity vyplvývajúce z mojej účasti na ESE, sme mali možnosť spoznať aj iné kultúry, nielen francúzsku. Počas  medzinárodného večera sa predstavila každá zo zúčastnených krajín, prirozdene aj tá naša. Slovenská delegácia v priebehu 3 minút, ktoré boli pridelené každej krajine, sa snažila krátkym videom vizuálne priblíziť krásy našej rodnej vlasti. Následne celá slovenská výprava - 8 ľudí, zaspievala našu krásnu ľudovú pieseň „Na Kráľovej holi“.

Ohlasy na Slovensko, úroveň a odbornosť našich projektov boli veľmi pozitívne, čiže dúfam, že sa nám podarilo úspešne prezentovať nielen seba, ale i Slovenko a ukázať, že keď je odhodlanie, rozum a snaha v jednom človeku, bez ohľadu na vek, sú možnosti aj v našej vlasti uskutočnovať nové, kvalitné a potrebné experimenty. Táto skúsenosť mi priniesla veľmi veľa, rozšírila obzory a zase raz mi dokázala, že život u nás je ďaleko lepší, ako si sami myslíme.“

Toľko spoveď účastníčky Ester Tomajkovej. Ak si chceš vychutnať podobné zážitky ako Ester, prihlás sa na Festival vedy a techniky AMAVET. Viac info na:  http://www.festivalvedy.sk/cms/

 

Slovenská delegácia na Expo Sciences Europe 2016

Ester Tomajková s projektom Testovanie vplyvu DMSO na kuracie embryo.

Beáta Plaskurová s projektom Popularizácia astronómie a kozmonautiky v Novom Meste nad Váhom.

Branislav Labuda s projektom Vplyv predsejbovej prípravy na prekonávanie dormancie semien a rastové vlastnosti ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.).

Peter Nociar s projektom Monitoring a ochrana mokrade Béter.

Dominik Juračka s projektom Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu.

AMAVET v úzkej spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečil účasť na ESE pre víťazov Stredoškolskej odbornej činnosti, za čo patrí veľké poďakovanie dekanovi doc. RNDr. Milanovi Triznovi PhD.

 

Ocenenie slovenských účastníkov na Expo Sciences Europe 2016.

Dominik Juračka získal ocenenie za osobný rozvoj a rozvoj vedy - medailu Georga Charpaka.

Peter Nociar získal medailu francúzskeho fyzika Michel Crozon za vedecký prínos.

Branislav Labuda získal medailu francúzskeho fyzika Michel Crozon za vedecký prínos.