Dobrý nápad, Slovensko!
               

Dobrý nápad, Slovensko!

Dátum: 07.09.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Nádejní ruskí pedagógovia zbierali u nás skúsenosti

 

Návšteva študentov z Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity na začiatku júna v AMAVET-e bola recipročným pozvaním v rámci spolupráce, ktorej podnet dala účasť víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET na Vernadského národnej súťaži v Moskve už v roku 2012. 10 študentov a 5 pedagógov sa intenzívne zaujímali o získanie informácií o slovenskom školskom systéme, s dôrazom na vedecko-technické smery.

Myšlienky zo Slovenska, skúsenosti a dobré nápady sme sprostredkovali našim partnerom najskôr návštevou prvého stupňa základných škôl a materských škôl na dvoch ZŠ s MŠ Jeséniova a Česká v Bratislave. Študenti a pedagógovia pozorovali vyučovací proces, zoznámili sa s fungovaním škôl, obhliadli si priestory, a boli aj aktívnou súčasťou ako asistenti našich učiteľov.

Navštívili aj Pedagogickú fakultu UK, kde ich prijala dekanka fakulty. Veľkému záujmu sa tešila aj prehliadka závodnej haly Volkswagen a ich Centra duálneho vzdelávania. Pri návšteve Centra pre popularizáciu vedy CVTI sa vyšantili na atraktívnych hrách s kúzelnými javmi prírody. Odprezentovali sme našim hosťom aj slovenský turizmus, históriu a pamiatky Slovenska. Zaujala ich najmä návšteva Národnej rady a Bratislavského hradu. Urobili sme si spoločnú  túru z Koliby na Železnú studničku. Nechýbala ani exkurzia na zrúcaninu Devínskeho hradu, múzeí Chatam Sofér a Slovenského národného múzea. Roztomilá bola návšteva bratislavskej ZOO.

Snažili sme sa im odprezentovať štyri základné vlastnosti charakteristické pre Slovensko - rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalita a autentickosť. IDEAS FROM SLOVAKIA - GOOD IDEA. Veríme, že sa nám to počas krátkeho týždňa na Slovensku trochu podarilo.

Ján Nemec