Stredoškoláci na stupni víťazov
               

Stredoškoláci na stupni víťazov

Dátum: 07.06.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

(tlačová infomácia)

(Houston - Bratislava, 10.5. 2016)

Úspešná reprezentácia Slovenska v americkom Texase

Miriam Feretová a Samuel Smoter. Len šestnásťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových umiestnení na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP, International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad v Houstone, štát Texas v USA. Súťaže sa zúčastnili ako víťazí národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý už 18 rokov organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Študenti Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove reprezentovali Slovensko a AMAVET s dvoma environmentálnymi  projektmi: Miriam Feretová – Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikátora Rhytisma acerinum L. a jeho potenciálne využitie v produkcii biomasy a Samuel Smoter – Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu. Naši mladí vedci svojimi projektami demonštrovali, že dobré nápady a um zo Slovenska čoraz viac prenikajú do sveta a malej krajinke v srdci Európy nie je ľahostajná ochrana prírody už vo vzdelávaní stredoškolákov.

            Miriam spomína na reprezentáciu s hrdosťou: „Vo Westin Oaks, kde sme boli ubytovaní, sme sa zúčastnili veľkého otváracieho ceremoniálu, kde sme niesli aj našu slovenskú vlajku. Prvý deň prezentácií, podobne ako u nás na Festivale vedy a techniky AMAVET, bol pre verejnosť. Našu krajinu sme v tento deň reprezentovali v národných krojoch. Projekty sme predstavili mnohým národom z celého sveta. Celkovo sme z toho mali veľmi dobrý pocit, nakoľko boli všetci milí a zaujatí.“

Samuela zaujali hodnotitelia: „Nasledujúci deň sme prezentovali naše projekty pred porotcami. Ku každému prišli až siedmi. Všetci hodnotitelia boli veľkými odborníkmi vo svojom odbore, či už to bolo znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, prevencia pred chorobami, inžinierstvo alebo energia. Z porotcov sme mali veľmi dobrý dojem – všetci boli objektívni, rozumeli problematike, ktorou sa naše projekty zaoberali a celkovo aj našim prácam. Veľmi dobre sa s nimi diskutovalo o našich environmentálnych zisteniach a dôkazoch.“ Na súťaži sa obidvom podarilo vyhrať bronzové medaily v kategórii Environment – Management & Pollution, kde súťažili so stovkou konkurenčných projektov! Celkovo sa na súťaži prezentovalo 385 projektov zo 62 krajín sveta.

            Jeden z ďalších dôkazov, že do vzdelania na Slovensku sa oplatí investovať! Môžu za to nielen rodičia a pedagógovia, ale úžasnú príležitosť študentom zúčastniť sa celosvetových vedeckých súťaží vytvára každoročne Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Neformálne vzdelávanie občianskeho združenia AMAVET sa však nezaobíde bez pomoci tých, ktorí potrebu vzdelávania vedia podporiť aj finančne. Vďaka patrí najmä Slovenským elektrárňam, a.s. za dlhoročnú spoluprácu.

 

Účasť v USA podporila aj Nadácia Tatrabanky. Na projektoch spolupracovalo Výskumno-výstavné a informačné centrum bioenergie a Technická univerzita Košice.

 

Ján Nemec

_____________________________________________________________________

 

O organizácií AMAVET: Asociácia pre mládež vedu a techniku je vyhlasovateľom celoštátneho finále stredoškolských vedeckých a výskumných projektov Festival vedy a techniky AMAVET, s právami vysielať víťazov na súťaž I-SWEEEP. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetových stránkach www.amavet.sk a www.festivalvedy.sk

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. je najväčším výrobcom elektriny  a zároveň najväčším investorom na Slovensku. V roku 2015 celkovo vyrobila 19 707 gigawatt-hodín elektrickej energie. Až 90% dodanej elektriny bolo vyrobenej bez emisií skleníkových plynov – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.  Svoje CSR aktivity dlhodobo realizuje v rámci programu Energia pre krajinu, ktorý zastrešuje päť  energií – oblastí- šport, kultúru, vzdelanie, prírodu a  sociálnu oblasť. K najpopulárnejším projektom spoločnosti patrí najmodernejšie infocentrum o energetike ENERGOLAND, ktoré za necelý rok od otvorenia navštívilo viac ako 15 000 ľudí. (www.energoland.sk)