RoboRAVE International 2016,
               

RoboRAVE International 2016,

Dátum: 24.05.2016  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

je názov súťaže, ktorá sa konala v americkom štáte Nové Mexiko, v jeho najväčšom meste Albuquerque, v dňoch 5. až 7. mája 2016. Na tejto prestížnej celosvetovej súťaži sa vďaka pomoci sponzorov zúčastnili aj víťazi nášho nultého ročníka, konaného ešte v novembri 2014 súčasne s Festivalom vedy a techniky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Všetko boli žiaci Gymnázia VPT v Martine, ktorí reprezentovali činnosť Robotického krúžku SCVČ Martin zabezpečovaného v spolupráci s AMAVET klubom 549 v Martine. Tvorili jeden tím, ktorý sme prihlásili do výzvy: FIRE FIGHTING  ( Hasenie ohňa ) pod názvom OHYZDI. V tejto výzve súťažilo 24 tímov z celého sveta. Ich úlohou bolo navrhnúť, postaviť a naprogramovať autonómneho robota, ktorý musí lokalizovať 4 zapálené sviečky, priblížiť sa k nim a uhasiť každú sviečku, bez dotyku. Tri (3) zo štyroch (4) sviečok boli skryté za vysokou nepriehľadnou stenou, len najbližšia sviečka k štartu robota zakrytá nebola. Po úspešnom boji sa náš tím prebojoval až do finále, kde sa v tvrdej konkurencii umiestnil na peknom ôsmom mieste. Podarilo sa mu dokonca lokalizovať a sfúknuť všetky 4 sviečky ešte pred skončením časového limitu 3 minúty, čo je veľmi náročné a na súťaži sa to podarilo len tým najlepším, za to nášmu tímu patrí veľká pochvala. V USA si žiaci rozšírili skúsenosti a vedomosti o robotoch, o súťaži RoboRAVE, ale priniesli si aj milé zážitky, ktoré prežili počas svojho vzdelávacieho pobytu v USA a čo je dôležité, získali nových priateľov a nové kontakty. Sme radi, že sa nám so slovenským tímom podarilo po prvý krát zúčastniť na tak náročnej svetovej súťaži, akou súťaž RoboRAVE je. V budúcom roku sa má táto súťaž konať začiatkom mája v Juhoamerickom štáte Kolumbia.

Našim cieľom je zapojiť čo najviac žiakov do krúžkov robotiky a tak neustále prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.