Prihláste sa na súťaž organizovanú CERNom „Beamline for schools 2016”
               

Prihláste sa na súťaž organizovanú CERNom „Beamline for schools 2016”

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

Dajte vedieť priateľom: CERN ponúka stredoškolským študentom z celého sveta možnosť vytvoriť a uskutočniť vlastný vedecký experiment priamo na urýchľovači v CERNe. Je lepšia cesta na učenie sa fyziky? Teraz, v treťom roku súťaže, je možné prihlásiť tím najmenej piatich študentov starších ako 16 rokov s najmenej jedným dospelým vedúcim alebo “trénerom”. 

Cieľom je navrhnúť jednoduchý a kreatívny experiment, ktorý by sa mohol realizovať priamo v CERNe. Všetko o súťaži nájdete na http://cern.ch/bl4s.  Pošlite svoje podklady (proposal) k experimentu a krátke video do konca marca 2016 prostredníctvom webového formulára. Predchádzajúci víťazi testovali webkamery a doma vypestované kryštály na zväzku častíc, iní skúmali rozpady častíc a ďalší vyšetrovali gama lúče s vysokými energiami. Čo by ste chceli urobiť Vy?

  • 17. november 2015 – Otvorenie registrácie. Zaregistruje meno svojho tímu a kontakt na vedúceho a od tohto okamihu začnete dostávať ďalšie emailové správy o priebehu súťaže.
  • 31. marec 2016 – Posledný termín na prihlášky. Odošlite svoje podklady (proposal) k navrhovanému výskumu v dĺžke 1000 slov a 1 minútové video (obe v anglickom jazyku) do polnoci svetového času (do 1.apríla 01:00 stredoeurópskeho času)
  • Jún 2016 – Vyhlásenie víťazov. CERN medzi 10-timi až 20-timi užšie vybranými tímami vyberie jeden, prípadne dva tímy, ktoré prídu do CERNu.
  • Pravdepodobne september 2016 –Víťazi realizujú svoj nápad v CERNe. Konkrétny dátum si dohodne CERN s víťazným tímom (tímami).

Ceny: Všetci účastníci dostanú certifikát. Tímy, ktoré sa dostanú do užšieho výberu dostanú účastnícke tričká, detektor kozmického žiarenia pre svoju školu a niektorí dostanú možnosť navštíviť blízke fyzikálne laboratórium. Pre tím, ktorý vyhrá, deväť členov a najviac dvaja dospelí budú pozvaní na náklady CERNu na 10 dní, aby uskutočnili svoj experiment.

Registrujte sa teraz 

Chcete vedieť viac? Pozrite si video, pozrite si najčastejšie otázky FAQ alebo napíšte na

beam-line-4-schools@cern.ch

Otázky v slovenčine môžete klásť lokálnemu koordinátorovi: doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.,

melo@fyzika.uniza.sk