Veda na dosah
               

Veda na dosah

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

Veda je bádanie aj hra. Chuť objavovať je v každom z nás. A práve veda a výskum spájajú túto túžbu s vytváraním niečoho nového. Veda nás obklopuje na každom kroku, motivuje nás vyskúšať si nové technológie či siahnuť po nových hračkách. Tejto myšlienky sa chytili členovia Amavet klubu 808 a v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom a vďaka Nadácii Allianz, jej grantového programu „Mladí vedci“ v dňoch 20. až 23. augusta tohto roku realizovali projekt Veda na dosah.

Na tomto podujatí sa dvanásť mladých nadšencov pre astronómiu, robotiku, raketovú techniku a modelárstvo stretlo a hlbšie sa oboznámilo s uvedenými vedeckými disciplínami.

Program, ktorý pripravili organizátori podujatia bol veľmi bohatý. V rámci nadácie Allianz sa zakúpili dve nové robotické stavebnice rozširujúce možnosti vizualizácie finálnych skladačiek robotických modelov.  Prvá Lego stavebnica umožnila postaviť si podľa návodu modely vozidiel, zvierat, naprogramovať ich charakteristické pohyby a reakcie na okolité podnety pomocou inštalovaných senzorov a nakoniec ich tvorivo vylepšovať a zdokonaľovať. Druhá stavebnica Robotist bola pre nás novinkou. Potešila najmä našich elektronikov, nakoľko umožňuje adaptívne rozširovanie s ďalšími elektronickými modulmi a prvkami, ktoré si vytvorili už v predchádzajúcej práci s elektronikou.

V astronomickej sekcii sa veľký dôraz kládol na prácu s informáciami ich vyhľadanie vo virtuálnom svete internetu a následné spracovanie.

Využila sa možnosť poslať svoje meno na Mars, v rámci pripravovaného projektu kozmickej sondy InSight, ktorá odštartuje k Marsu v marci budúceho roku.

 V prezentáciách sa obrazom a slovom priblížili aktuálne astronomické udalosti, hviezdnu oblohu týchto dní, septembrové úplné zatmenie Mesiaca a ďalšie úkazy.

Teoretická časť bola doplnená praktickým pozorovaním Slnka, slnečných škvŕn a protuberancií a vo večerných hodinách objavovaním mesačného povrchu cez ďalekohľad a pozorovaním hviezdnych objektov  voľným okom sotva viditeľných.

Na praktickej prednáške o raketovom modelárstve sa deti oboznámili so základnými časťami modelu rakety, spôsobom ich funkcie, a jednotlivými fázami letu modelu vo vzduchu. Dozvedeli sa aj o princípoch raketo - modelárskych súťaží. Ďalšou ich úlohou bola finalizácia raketových modelov zo stavebníc a v závere sa všetci zúčastnili praktického vypúšťania modelov. Tí odvážnejší si svoju raketu vypustili, ostatní sa dívali.

Papier sa možno zdá byť slabým materiálom vhodným len na obaly. No opak je pravdou. Modelárom, ktorým učaril papier a jeho takmer neobmedzené možnosti, si mohli pod dozorom svojho animátora postaviť astronomický simulátor zatmení. Táto jednoduchá didaktická pomôcka umožňuje nasimulovať základné podmienky potrebné na vizualizáciu zatmenia Slnka a Mesiaca.

Program obohatili i sami účastníci aktivity Veda na dosah. Matúš Bôžik predstavil malú slnečnú elektráreň v podobe solárnych kolektorov, prostredníctvom ktorých mali mladí techno - robotici možnosť dobíjať si zdroje pre svoje robotické zostavy, mobily a iné malé spotrebiče.

Študent miestneho gymnázia Peter Tóth prezentoval svoju záľubu v geológií prostredníctvom prezentácie „Minerály môjho okolia“. Jeho prednáška bola doplnená výstavou hornín pochádzajúcich z prostredia Hornej Nitry. Každý účastník si nielen vypočul jeho zaujímavú prezentáciu, ale mohol sa dotknúť prinesených vzoriek hornín a klásť Petrovi rôzne všetečné otázky, na ktoré on, s veľmi dobrou znalosťou problematiky, odpovedal.  Trojdňové sústredenie záujemcov o prírodné a technické poznatky  splnilo svoj cieľ - veď veda bola priamo na dosah.

 

Text a foto :

 

Vladimír Mešter, Ľudovit Baranček