Potulky po Modre so Štúrom
               

Potulky po Modre so Štúrom

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

Na 200. výročie narodenia Ľ. Štúra AMAVET klub zorganizoval Potulky po Modre - malý okruh po Štúrových pamiatkach, ktorý sprevádzali deti z modranských škôl. Po dvoch mesiacoch práce v Kurze pre mladých sprievodcov, ktorý viedla Mgr. Sylvia Hrdlovičová, sa  mladí sprievodcovia postavili na svoje stanovištia a sprevádzali  náhodných návštevníkov Modry a deti zo školských klubov našich základných škôl.  

Vďaka za autobus hádzanárskeho klubu, ktorý promptne zaskočil za náš pokazený autobus a odviezol čakajúce skupiny detí na miesto poranenia Ľ. Štúra, kde taktiež čakali dievčatá – sprievodkyne na svoje skupiny.


Okrem Potuliek po Modre klub zorganizoval „Štúrove hravé preteky“, kde deti behali podľa mapky, na ktorej mali zaznačené jednotlivé stanovištia a museli absolvovať športové a vedomostné disciplíny. Preteky v 4-členných družstvách boli bodované a celkovo sa im zaznamenával čas. Pretekárske družstvá mali označenie podľa dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili v povstaní v revolučných rokoch 1848/49.

Každý z pretekárov za odbehnuté preteky  získal zaujímavú knižku, leporelo, o Ľ. Štúrovi a malé občerstvenie, šišku a čajík. Pretekov sa zúčastnili deti z modranských ZŠ, ZŠ Doľany a ZŠ Budmerice. Na štart sa registrovalo 27 družstiev.


Celá akcia vedená  AMAVET klubom 944 IMPULZ mohla byť  organizovaná  vďaka finančnej podpore Mesta Modra, Komunitnej nadácii REVIA, Občianskemu združeniu My ženy, pekárni Framipek, dobrovoľníckej podpore Červeného kríža,  pedagógom ZŠ Vajanského Modra, ŠJ Ľ. Štúra, študentkám z Univerzity Konštantína filozofa z Nitry a  z Pedagogickej a kultúrnej akadémie,  členkám Klubu dôchodcov, Mestskej Polícii a dobrovoľným hasičom, pracovníkom MsKS, pedagógom zo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej, MŠ Kalinčiakova a MŠ na Sládkovičovej 13, Gymnázia K. Štúra v Modre.

Vďaka patrí aj všetkým súkromným osobám a inštitúciám, ktoré počas pretekov sprístupnili svoj objekt  v prospech detí, ktoré súťažili. Takto deti mohli vstúpiť do Zochovho domu, kde ľ. Štúr mal prenajatú izbu, či nazrieť do priestorov Hornej brány, Radnice, Evanjelickej fary, Evanjelického gymnázia,  CVČ v Modre... Vďaka všetkým členom AMAVET klubu č. 944 IMPULZ  a jeho priateľom, osobitne pánom Bošákovi a Marečkovi, pani Mgr. Ľ. Mihálikovej a Mgr. Kuchtovej.

Po skončení Potuliek po Modre, Štúrových hravých pretekov, mali deti postarané o program, kým boli vyhlásené výsledky súťaže. Kultúrny program v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra začal privítaním primátora mesta Modra Mgr. Jurajom Petrakovičom. Nasledovala prednáška PhDr. Ľubomíry Mihálikovej na tému „Prečo stále používame tvrdé a mäkké i“. Po prednáške nasledovalo divadlo deti z AMAVET klubu č. 944 a ZUŠ v Modre „Keby bol Štúr medzi nami“, ktoré s deťmi nacvičila Mgr. Iveta Žáková. Víťazi na prvom aj druhom stupni boli ocenení medailami, diplomami a  vecnými cenami, ktoré do súťaže venovali AMAVET klub 944 IMPULZ a SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre. Hlavnou cenou pre prvé miesta pretekov bol výlet do Bratislavskej Incheby na výstavu Titanic. Na výstavu  sa pôjdu pozrieť aj mladí sprievodcovia po Modre za svoj vynikajúci výkon počas „Potuliek po Modre“, ktorú im daroval primátor mesta Modra Mgr. Juraj Petrakovič.

Ing. Ingrid Kuníková , vedúca klubu