Nitriansky krajský festival vedy a techniky
               

Nitriansky krajský festival vedy a techniky

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

    Dňa 9. októbra 2015 sa v priestoroch SOŠ polytechnickej v Nitre uskutočnil druhý ročník Krajského festivalu vedy a techniky (KFVAT). Podujatie zorganizovalo Občianske združenie AMAVET klub č. 836 v Nitre a SOŠ polytechnická v Nitre pod záštitou Okresného úradu Nitra – odboru školstva a Mestského úradu – odboru školstva, mládeže a športu Nitra.

Nitriansky krajský festival podporili svojou účasťou Ing. József Kürty, poverený vedením odboru vzdelávania a kultúry Úradu nitrianského samosprávneho kraja (ÚNSK), PaedDr. Rozália Bezáková, odborný radca oddelenia odborných a metodických činností Okresného úradu Nitra  a Mgr. Ján Václavek, odborný referent pre metodickú činnosť ÚNSK - odboru vzdelávania a kultúry. Krajský Festival vedy a techniky je súťaž, ktorá dáva priestor začínajúcim vedátorom s možnosťou prezentovať svoje doterajšie výsledky bádateľskej práce a zároveň umožňuje získať od odborníkov ďalšie nápady a podnety pre pokračovanie a vylepšenie svojich projektov.   Súťažilo  sa v jedenástich súťažných kategóriách: Biológia, Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Informatika a počítačové inžinierstvo, Matematika, Medicína a zdravotníctvo a Spoločenské vedy. Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov z 11 základných a stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Krajský festival umožňuje žiakom s najkvalitnejšími prácami priamy postup na celonárodný Festival vedy a techniky, bez nutnosti prejsť hodnotením v rámci registrácie na národný Festival vedy a techniky. Na náš krajský Festival vedy a techniky sa prihlásilo 16 projektov. Boli hodnotené v zmysle Organizačného poriadku súťaže FVAT, registrovaného na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hodnotiaca komisia  skonštatovala, že projekty mali vysokú odbornú úroveň. Prvé postupové miesto získal projekt Včely volajú o pomoc zo Základnej školy v Topoľčanoch. Druhé miesto získal projekt Auto na superkondenzátor zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre a na treťom mieste sa umiestnil projekt Inteligentný domáci server zo Spojenej školy o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Š. A. Jedlíka z Nových Zámkov. Okrem toho porota udelila aj špeciálne ocenenie, ktorým bola cena Nadácie Volkswagen Slovensko v kategórii Elektrina a mechanika. V tejto kategórii bol úspešný projekt Miniaturizácia učebnej pomôcky – frekvenčný menič ATV 11 zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre. 

Podujatie podporila Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA.

Martin Mikuláš