Festival tvorivosti a nápadov
               

Festival tvorivosti a nápadov

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

Veda je jedna z foriem osvojovania si prírody človekom. Poznatky aplikované prostredníctvom vedy a  techniky nám pomáhajú v celom kontexte zlepšovať životnú úroveň a napravovať chyby spôsobené  na životnom prostredí a tým aj na nás samých.

Dňa 23. októbra 2015 sa v priestoroch Domu kultúry v Partizánskom, konal Krajský festival vedy a techniky ( KFVaT ), ktorý zorganizovala Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s AMAVET klubom č.808, VTM. Bola to prehliadka vedeckých projektov formou posterovej prezentácie. Nadaní žiaci v oblasti vedy a techniky mali príležitosť prezentovať svoje bádateľské projekty pred odbornou komisiou.

Žiaci v tímových alebo individuálnych prácach prezentovali  svoje vedecko-výskumné projekty v súťažných kategóriách z oblasti  fyziky a astronómie, elektriny a mechaniky, biológie, chémie, geovedy, informatiky, z environmentálnych vied, medicíny a zdravotníctva.

Účastníci mali jedinečnú príležitosť diskutovať pred odbornou komisiou o problémoch a úskaliach pri vytváraní vedeckého projektu. V komisii boli stredoškolskí profesori Ing. E. Vyskočilová, Ing. M. Vanková, Mgr. F. Štetiar, Ing. Ľ. Baranček a zástupcovia hlavného organizátora Asociácie pre mládež, vedu a techniku Bratislava - Dávid Richter a Peter Topoľský. Porota sa snažila súťažiacim pomôcť radami ako vylepšiť projekt a tým zvýšiť ich šance na celoslovenskom Festivale vedy a techniky na postup do vyššieho kola.

Cieľom festivalu bolo ponúknuť talentovanej mládeži možnosť rozvíjať svoje tvorivé schopnosti prostredníctvom riešenia konkrétnych vedeckých a technických projektov. Takýto netradičný spôsob vzdelávania je investíciou našej spoločnosti do budúcnosti. Vzdelaná mládež je našim kapitálom.

Do prvého ročníka Krajského festivalu vedy a techniky sa zapojilo 15 škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. Svoj vzťah k vede a technike prišlo odprezentovať dvadsať žiakov základných a stredných škôl.

A ako dopadlo hodnotenie odbornej poroty? Podľa vyjadrenie predsedu Dávida Richtera, porota to nemala ľahké. Do celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky postúpili nasledovné projekty:  Mikrobiológia  jogurtov, kategória Biológia, autorky projektu  Nikola Rajnohová, Zuzana Ďurišová zo Spojenej školy Partizánske, o.z. SPŠ.  Tomáš Podušel s projektom Mechanická ruka, kategória elektrina a mechanika, Základná škola Školská v Považskej Bystrici. V kategórii Fyzika a astronómia s projektom Časticová štruktúra hmoty a výskyt častíc vo forme kozmického žiarenia uspel študent Pavol Šimko z Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi. S projektom Minerály môjho okolia ich opis a význam postúpil do celoslovenského kola FVaT študent Gymnázia v Partizánskom, Peter Toth v kategórii Geovedy. Energia z kontajnera zaujala porotu, ktorá odporučila tento projekt z kategórie Chémia do vyššieho kola súťaže. Autormi veľmi zaujímavej prezentácie boli Filip Vojtko a Michal Červenec z Gymnázia z Považskej Bystrice.

Špeciálnu cenu  hodnotiacej komisie dostali projekty Popularizácia astronómie a kozmonautiky v Novom Meste nad Váhom, od autorky Beáty Plaskurovej. Dolomity - pestré a užitočné horniny, od autora Erika Mlátka zo ZŠ Veľké Uherce. Nikola Kotlárová za projekt Analýza piva zo Spojenej školy Partizánske, o.z. SPŠ.  Patrik Humaj a Ján Melichérik zo SŠ Nováky s projektom Štúdium vplyvu parametrov žiarenia na zastúpenie antokyanínov v listoch. Papierové modely od žiaka Matúša Pisára zo Základnej školy Oslany.

Cenu Nadácie Volkswagen Slovakia získal projekt Matúša Bôžika, žiaka Základnej školy R. Kaufmana v Partizánskom za Drtič plechoviek.

Ďalší účastníci tohto úspešného podujatia okrem účastníckeho listu obdŕžali vďaka mestu Partizánske malú vecnú cenu. Podujatie podporila Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA.

 

Text : Vladimír Mešter

 Foto : Valentín Korinek