Nový ročník krajských Festivalov vedy a techniky odštartoval v Bratislave!
               

Nový ročník krajských Festivalov vedy a techniky odštartoval v Bratislave!

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

V prvý októbrový piatok sa v Dome Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) uskutočnil Festival vedy a techniky pre Bratislavský a Trnavský kraj. Túto výnimočnú súťažnú prehliadku technických a vedeckých projektov mladých ľudí základných a stredných škôl zorganizovala Asociácia mládeže pre vedu a techniku – AMAVET, klub č.957 v spolupráci so ZSVTS. Na stretnutí bolo prezentovaných 15 projektov z nasledujúcich súťažných kategórií: chémia, biológia, informatika a počítačové inžinierstvo, fyzika a astronómia, medicína a zdravotníctvo, environmentálne vedy.

V programe vystúpila aj viacnásobná víťazka kategórie Medicína a zdravotníctvo Mária Beňová, ktorá nás reprezentovala na medzinárodných súťažiach v USA a Európe. Podelila sa s prítomnými o svoje zážitky a poskytla praktické skúsenosti s účasťou na uvedených fórach.

Za AMAVET k zdarnému priebehu podujatia prispeli Dávid Kocan, projektový manažér; Dávid Richter, programový koordinátor projektu a vedúci klubu č.957. ZSVTS reprezentovali Dušan Jamrich, predseda hodnotiacej komisie a Jozef Krajčovič, člen hodnotiacej komisie. Komisia po vypočutí si prezentácií jednotlivých projektov ocenila nasledovné práce:

Špeciálnu cenu získali dva projekty. Automatický systém prepravy od autorov Matej Bujňák, Matúš Válek a Peter Černiansky a projekt Vplyv kyslých dažďov na klíčenie rastlín autorov Michaela Švaralová a Matej Bumbera.

Na celoslovenské kolo postúpili projekty: v kategórii Chémia projekt Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduí Kroptofixu-2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG (Marián Pevný a Dominik Juračka), projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií (Dominik Aschengeschwandtner a Bálint Cziferi) a projekt Jednoduchá kolorimetrická metóda stanovenia glukánu (Juraj Radó, Kristián Jaček)

V kategórií Medicína a zdravotníctvo projekt Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie (Erik Szabó, Daniel Krchňák) a v kategórii Environmentálne vedy  projekt Vývoj a testovanie enzýmovej metódy na jednoduché a rýchle stanovenie glyfozátu v životnom prostredí (Marek Liška, Ramona Keszeghová).

Podujatia sa zúčastnilo takmer 50 osôb, ktorými boli súťažiaci, ich pedagógovia, pozorovatelia a zástupcovia organizátorov. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za aktívnu účasť a postupujúcim ako krajský koordinátor súťaže želám veľa šťastia na celoslovenskom kole počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie podporila Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA.

Dávid Kocan, krajský koordinátor súťaže