Editoriál
               

Editoriál

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

Pri rozpísaní tohto editoriálu sa pozerám na žiakov a študentov z celého Slovenska, ktorí v novom Centre vedy v Bratislave prezentujú svoje projekty a súťažia o najlepší vedecký nápad. Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa začal hlavným podujatím Festivalom vedy a techniky AMAVET, ktorý otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Jeho atmosféru, zúčastnené vedecko – technické projekty a výsledky vám približuje článok koordinátor súťaže Dávida Richtera. 

V prvý deň Týždňa vedy a techniky na Slovensku si členovia a pozvaní hostia pripomenuli aj vznik a začiatky práce Asociácie pre mládež, vedu a techniku pred 25. rokmi. O jubileu čítajte článok z pera tej najpovolanejšej riaditeľky AMAVET-u Gabiky Kukolovej.

Keďže mesiace október a november boli nabité množstvom súťaží a ďalšími aktivitami, rozhodli sme sa vydať na začiatku decembra dvojčíslo. Pred celoslovenským festivalom sa konali ešte krajské kolá Festivalu vedy a techniky. Odštartoval ich FVaT pre Bratislavský a Trnavský kraj, ktorý sa konal v Bratislave a v Prešove sa konalo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj. Ďalšie krajské kolá sa konali v Žiline, Partizánskom a v Nitre. Aká bola účasť a výsledky? Čítajte ďalej v našom eRevue. Spomenieme si aj na letné aktivity a súťaže našich klubov. Určite vás zaujmú aj naše video príspevky, kde rezonuje najmä CERN a pozvánka pre potenciálnych študentov prírodných vied do „továrne na sny“. V Bratislave, Žiline a Košiciach sa na prednáškach a diskusiách s poprednými slovenskými vedcami z CERN-u zúčastnilo takmer 700 stredoškolákov.

Do finále sa dostáva aj naša nová aktivita MODRÁ ŠKOLA – voda pre budúcnosť, kde žiaci prihlásili do Výtvarnej súťaže takmer 1.000 prác a do Fotografickej súťaže 500 fotografií. Ďalší žiaci nám zaslali abstrakty svojich projektov o nenahraditeľnej vode do súťaže Festival vody, ktorý sa uskutoční 14. decembra vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. O osude zaslaných fotografií rozhodovala aj verejnosť na stránke www.modraskola.sk a všetci hlasujúci tak prispeli k udeleniu Ceny verejnosti. Snaha školákov subjektívne zachytiť vnímanie nenahraditeľnosti vody cez objektív fotoaparátu, si to určite zaslúžila! Sumárnu informáciu o Modrej škole 2015 vám prinesieme v januárovom vydaní.

Týmto príhovorom by som aj rád poďakoval doterajšej šéfredaktorke AMAVET eRevue Bronke Figurovej, ktorú poznáte skôr ako Czinegeovú. Áno, medzičasom sa vydala a zmenila nielen priezvisko, ale aj svoje pôsobenie. V AMAVETe prežila, s prestávkami, osem rokov. Patrí jej srdečná vďaka! Aj ona prispela k tomu,  že jubilujúca Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET sa už 25 rokov úspešne zameriava na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a prináša inšpirácie, rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha študentom získavať hodnotné skúseností.

Ján Nemec