KREATÍVNA MODRÁ ŠKOLA
               

KREATÍVNA MODRÁ ŠKOLA

Dátum: 09.09.2015  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované

Subjektívne vnímanie nenahraditeľnosti vody prostredníctvom umeleckých súťaží

Výtvarná súťaž a Fotografická súťaž sú súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS) Modrá škola – voda pre budúcnosť, ktorého realizátorom je AMAVET. Zameriava sa na rozvoj vedomosti a znalosti detí a mládeže o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

BVS a AMAVET si plne uvedomujú potrebu neustále pripomínať súčasnú hodnotu vody a jej význam pre budúcnosť. Hodnota vody, a nielen jej finančná hodnota, sa z roka na rok zvyšuje. Voda sa stáva strategickou surovinou. Verejnosť a predovšetkým mladí ľudia majú málo informácií o tom, ako sa pitná voda produkuje, ako sa distribuuje do domácností a ako sa znečistená voda cez čistiarne odpadových vôd vracia späť do prírody.

„Poslaním Výtvarnej súťaže je zaujať deti a mládež problematikou vody prostredníctvom vlastného výtvarného stvárnenia. Témou je Ako vnímam vodu okolo nás. Citlivou a nenútenou formou umeleckého vyjadrenia pocitov detí chceme vytvárať ich pozitívny vzťah k prírode, vode a súčasne motivovať mladú generáciu pre výtvarné umenie“, hovorí o cieľoch Modrej školy a umeleckých súťaží odborná konzultantka vzdelávacieho programu Modrá škola a riaditeľka AMAVET Ing. Gabriela Kukolová. „Vo Fotografickej súťaži motivujeme žiakov a študentov vidieť širokú problematiku nenahraditeľnej vodyprostredníctvom záujmovej činnosti. Inou formou videnia, cez objektív fotoaparátu, môžu hlbšie pochopiť potreby vody pri každodenných aktivitách. Chceme vzbudiť u žiakov záujem a snahu zachytiť subjektívne vnímanie nenahraditeľnosti vody prostredníctvom fotografií. Zadaná téma je Ako vidím vodu okolo nás cez objektív fotoaparátu“.

Výtvarná a Fotografická súťaž začala prvým dňom nového školského roka. Do súťaží budú zaradené všetky výtvarné práce a fotografie, ktoré treba odoslať do 15. novembra 2015. „Žiakov nominovaných na ocenenie pozveme spolu s pedagógmi na slávnostné vyhodnotenie oboch súťaží, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Festivalu vody 2015 14. decembra vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave“,dodáva Ing. Gabriela Kukolová.

Zapojte sa aj vy do programu Modrá škola – voda pre budúcnosť.Všetky informácie aj prihlášky do súťaži nájdete na www.modraskola.sk. Po slávnostnom vyhodnotení tu budú zverejnené aj ocenené fotografie a výtvarné práce spolu s víťaznými autormi oboch súťaží. Všetci máte možnosť byť porotcami Fotografickej súťaže. Okrem odbornej poroty budete môcť hodnotiť prihlásené fotografie na www.modraskola.sk verejným hlasovaním a víťaz získa Cenu verejnosti. 

Bratislava, 3.9.2015 (autor: Ján Nemec)