Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!
Nezobrazuje sa tento newsletter správne? Otvorte v prehliadači.

Milí priatelia,

Gabikaje máj, lásky čas. Pre nás, mladých vedátorov je to láska k vede, skúmaniu, objavovaniu ale aj zbieranie ocenení vo svete. Víťazí posledného ročníka Festivalu vedy a techniky sa zúčastnili národných vedeckých výstav a o úspechoch na prestížnej súťaži v Houstone, I-SWEEEP sa viac dočítate v článku nižšie.
O pár dní otvoríme ďalšiu sezónu „Zvedavých vedcov“ v Chorvátsku, ktorá deťom ukáže ako sa s vedou vieme hrať. Naši malí výskumníci budú pod dozorom tvoriť a skúmať pokusy, na ktoré si neskôr v škole radi spomenú pri preberaní učebnej látky napríklad z fyziky či chémie.
Som si istá, že amaveťácke kluby alebo školy pripravujú množstvo zaujímavých aktivít v rámci okresu či kraja. A ak by naše kluby zaujala nová spolupráca na projekte s názvom „Noc výskumníkov“, ktorú pripravuje občianske združenie SOVVA, neváhajte nám napísať.
V tomto mesiaci sme oslávili Deň matiek a preto prajem všetkým našim mamám, s ktorými sa denne stretáme aj v našich kluboch či na sekretariáte veľa trpezlivosti, pretože láska k vede je nevyspytateľná a plná objavov...

Gabika Kukolová


Študenti zo Slovenska zaznamenali obrovské úspechy na olympiáde I-SWEEEP v USA so svojimi vedeckými projektmi – Získali zlato i bronz!

Bratislava, 13.5.2014 - Aj v tomto školskom roku umožnila Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET trom študentom, víťazom celoslovenského Festivalu vedy a techniky, organizovaného každoročne AMAVETom v novembri, zúčastniť sa celosvetovej Olympiády projektov I-SWEEEP - International Sustainable World (Energy Engineering Environment) Project Olympiad, organizovanej v Spojených štátoch, v meste Houston, v štáte Texas, ktorá  sa tento rok uskutočnila v dňoch 30. apríla – 5. mája 2014 a pre týchto mladých vedátorov sa nepochybne stala významným a trvalo dôležitým medzníkom v ich živote.

i-sweeepSlovenskú republiku a AMAVET na olympiáde I- SWEEEP reprezentovali:

Martin Ferianc z Gymnázia Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava s projektom Aktívna a pasívna rekuperácia vzduchu a tímový projekt študentov Gorazda Štiebera so spoluautorom Gabrielom Nagym z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice s projektomExperimentálne štúdium plazmového výboja v plyne.

Na jednej z najprestížnejších celosvetových Olympiád vedecky zameraných projektov nominovaní študenti obstáli priam výborne. Gabriel Nagy a Gorazd Štieber z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského získali bronzovú medailu v kategórii Energy za svoj projekt Experimentálne štúdium plazmového výboja v plyne a Martin Ferianc obdržal zlatú medailu v kategórii Engineering a súčasne špeciálnu cenu Texasského centra pre supravodivosť - Texasskej univerzity za jeho projekt Aktívna a pasívna rekuperácia,         v ktorom skúmal možnosti novonavrhnutého tepelného čerpadla, ktorého princíp si dáva práve patentovať.

Čítať viac »

Wetenschaps Expo Sciences 2014, Brusel (24. - 27.4.2014)

brusel"V dňoch 24.4-27.4 sme sa zúčastnili výstavy Belgian Expo-Sciences 2014, ktorá sa konala v Bruseli. Program okrem prezentovania nášho projektu obsahoval aj prehliadku Bruselu a prírodovedeckého múzea. Okrem slovenskej delegácie sa súťaže zúčastnili aj študenti z iných krajín a to napríklad z Ruska, Španielska, Talianska, Mexika a ďalších krajín. Spoznali sme veľa nových ľudí, získali veľa skúseností, precvičili si svoju znalosť cudzích jazykov a videli kúsok sveta. Sme veľmi vďační za takúto príležitosť a dúfame, že na ďalší rok sa opäť uvidíme na ďalšej súťaži AMAVET." 

Účastníci: Pavol Molnár a Erik Pitko

Team leader: Marián Babinčák


Exporecerca Jóve Barcelona (9. - 13.4.2014)

barcelonaV novembri roku 2013 sme sa zúčastnili súťaže Festival vedy a techniky, z ktorého sme postúpili na mezinárodné kolo v Barcelone. Súťažili sme zo svojimi projektami.
Bolo 9. Apríla a čakanie na Barcelonu sa znižovalo. O 17:00 hodine sme sa stretli na Bratislavskom Letisku. Boli sme plní očakávania a mali sme veľa otázok na našu delegátku. Po 2 hodinovom lete sme šťastlivo pristáli v Girone na letisku a odtiaľ sme šli autobusom rovno do Barcelony. Ihneď po príchode na autobusovú stanicu nás čakal sprievodca z organizácie Magma. 

Čítať viac »

Vernardsky National Contest, Moskva (7. – 12.4.2014)

MOskvaV novembri 2013 sme sa zúčastnili na Festivale vedy a techniky z ktorého sme postúpili do medzinárodného kola v Moskve. Súťažili sme s projektom Harmony of life.
Dňa 12. 4. sme odleteli zo Schwechatu do Moskvy. Po príchode sme sa ubytovali v intenátoch na okraji mesta. Náš pobyt trval 6 dní. Počas týchto dní nás, ako aj zvyšných Slovákov a Čechov sprevádzali sprievodcovia zabezpečení ruským organizátorom. Spolu s ubytovaním a stravou sme mali zabezpečený súťažný a kultúrny program. Prvý deň súťaže prebiehal prezentáciou posterov. Hodnotiaca komisia prechádzala popri posteroch a hodnotila ich. Našou úlohou bolo oboznámiť komisiu s obsahom našej práce a odpovedať na ich prípadné otázky. 

Čítať viac »

Mladí vedci zo Slovenska budú súťažiť v Spojených štátoch

intelPrinášame článok uverejnený na vat.pravda.sk

Slovenskí študenti sa pokúsia obhájiť minuloročné úspechy na najväčšej súťaži mladých vedcov Intel ISEF v Los Angeles. Súťažiť bude až sedem Slovákov v piatich vedných disciplínach.

Až sedem mladých ambicióznych stredoškolákov zo Slovenska v máji odcestuje na najväčšiu súťaž mladých vedcov Intel ISEF. Súťaž sa koná každý rok, tentokrát v meste Los Angeles v Kalifornii. Slovensko budú zastupovať štyria víťazi slovenskej národnej súťaže Festival vedy a techniky združenia AMAVET a traja študenti, ktorých na súťaž nominovalo združenie Mladí vedci Slovenska.

Pozn.: Ilustračné foto

Čítať viac »

Výzva pre kluby - Prezentácia činnosti na ESE 2014

eseZapojte sa do prezentačných aktivít na celoeurópskej súťaži Expo Science Europe, ktorú organizuje AMAVET v dňoch 7. - 12. 9. 2014 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. V rámci programu budete mať možnosť predstaviť činnosť Vášho AMAVET klubu účastníkom i širokej verejnosti. O Vašom záujme nás prosím informujte mailom alebo telefonicky.

Kontaktná osoba: Dávid Kocan, kocan@amavet.sk, +421 948 345 177, + 421 2 44 87 23 31

Webová stránka súťaže: http://ese2014.milset.org/en/


Výzva pre kluby - Noc výskumníkov

Pôsobíte v Žilinskom, Banskobystrickom alebo Košickom kraji? Radi by ste prezentovali klubovú činnosť na hodnotnom podujatí? Ak áno, neváhajte a zapojte sa!

noc vyskumnikovProjekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku bol podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie, od roku 2014 je to nový rámcový program pre výskum a inovácie - Horizont 2020. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Organizátormi podujatia sú: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR.

8.ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku sa bude aj tento rok konať už tradične posledný septembrový piatok - 26. 9. 2014. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov.

Viac na: http://www.nocvyskumnikov.sk/

Ak máte záujem prispieť do programu aj klubovými aktivitami (napr. predviesť trojrozmerné exponáty či iné modely), kontaktujte prosím Sekretariát AMAVETu. Kontaktná osoba: Dávid Kocan, kocan@amavet.sk, +421 948 345 177, +421 2 44 87 23 31

PREDSTAVTE SVOJ KLUB NA NOCI VÝSKUMNÍKOV VO VAŠOM KRAJI!


Staňte sa tvorcami úloh v LaBáKu

Vážený pedagóg,

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku Vás pozýva, aby ste sa práve Vy stali súčasťou online semináru LaBáK - http://labak.net/.

labakČo je LaBáK a na čo je zameraný? LaBáK je korešpondenčný internetový seminár, ktorý pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na prebraté učivo, pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách škole. Tento školský rok bolo možné zapojiť sa do týchto dvoch súťažných kategórií:

ZŠ – žiaci 2. stupňa základných škôl a žiaci 8-ročných gymnázií od 1. – 4. ročník 

SŠ - žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročných gymnázií

Nasledujúci školský rok však plánujeme rozšíriť kategórie o skupinu SOŠ / SPŠ, a práve preto sa obraciame na Vás! Hľadáme totiž kreatívneho tvorcu súťažných úloh technického zamerania, ktorý je ochotný podeliť sa o svoje nápady, a tým umožniť šikovným mladým ľuďom zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny, ako napríklad účasť vo vedecko-bádateľskom tábore v Chorvátsku či Cross-over jazdu sprostredkovanú naším hlavným partnerom – Volkswagen Slovakia.

V prípade, že Vás predchádzajúce riadky zaujali, prípadne nezodpovedali všetky Vaše otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese dkostolani@amavet.sk.

Dominik Kostoláni, koordinátor projektu LaBáK


Školenie pre dobrovoľníkov v Chorvátsku - ANIMÁTOR VO VEDE

AnimatorMáš viac ako 18 rokov a baví ťa práca s deťmi a mládežou? Si komunikatívny, veselý, zodpovedný a kreatívny? Už dlhšie premýšľaš nad prácou animátora ako dobrovoľník? Neváhaj a prihlás sa na školenie animátorov k programu Zvedaví vedci a môžeš ho absolvovať priamo v mieste konania táborov a animačných programov! Spoj príjemné s užitočným a popri školení si uži príjemné prostredie Jadranu mimo hlavnej turistickej sezóny!

 

Čítať viac »

CERN v Ženeve - Posledné voľné miesta v tomto školskom roku

CERNNeopakovateľná príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN. CERN je dnes už celosvetové laboratórium, venujúce sa časticovej, vysoko-energetickej fyzike. Viac než polovica vedcov, ktorí pracujú v tejto oblasti, nejakým spôsobom spolupracuje s CERNom. Od roku 1952, kedy sa rozhodlo o jeho založení, prešiel dlhú cestu. Jeho úlohou malo byť navrátenie špičkového základného výskumu (skúmanie základných javov a princípov v prírode) na vojnou spustošený starý kontinent. Dnes mu vďačíme za web, magnetickú rezonanciu, pozitrónovú tomografiu a značný postup v chápaní vesmíru a tom ako funguje. Práve pri Ženeve sa antihmota premenila prvýkrát z matematických rovníc na ozajstné zhluky antiprotónov a pozitrónov. Najväčšia "chladnička" na svete, urýchlovač LHC prispel k veľkému postupu v oblasti kryogeniky a supravodičov. CERN tak naozaj potvrdil, že nemá zmysel sa donekonečna trápiť so sviečkou, pretože z nej žiarovka nikdy nebude. Len preto, že sa v roku 1786 taliansky profesor medicíny pozastavil nad šklbnutím žabieho stehienka pri dotyku nožom na jeho tanieri, mohol o 200 rokov neskôr prísť Edison so svojím prelomovým objavom. Na prvý pohľad bláznivé privádzanie subatomárnych častíc do extrémnych stavov existencie prinesie inžinierstvu v dlhodobom horizonte úplné nové možnosti a nám, bežným ľudom nové vynálezy a zvýšenie kvality života.

Posledných 30 voľných miest v školskom roku 2013/2014!

Termín: 4. - 8.6.2014

Program podujatia a bližšie informácie TU


Vedec roka

vedec rokaDňa 13.5.2014 som sa osobne zúčastnil slávnostného odovzdávania ceny Vedec roka 2013. Toto podujatie sa už po tretíkrát konalo v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, pričom okrem záštity nad týmto podujatím prijal samotný minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Odovzdávania ceny sa okrem ministra zúčastnili aj zástupcovia SAV, ktorú osobne reprezentoval Prof. Jaromír Pastorek, predseda SAV, za organizátora, t.j. CVTI prof. Ján Turňa, riaditeľ CVTI SR, za spoluorganizátora, teda ZSVTS, jej prezident prof. Petráš. Všetci vyššie menovaní pri odovzdávaní cien vysoko ocenili záslužnú prácu ocenených v oblasti vedy, výskumu a zahraničnej spolupráce a výchovy mladých vedcov, teda doktorandov. Všetci sa na podujatí zhodli na jednej spoločnej myšlienke, teda podporovať a motivovať mladú generáciu k práci vo vede a výskume najmä v SR, zabezpečiť im priaznivé podmienky pri tejto práci, aby neodchádzali do zahraničia a tiež podporovať skúsených vedcov a pracovníkov k ich výchove a napredovaniu, no v neposlednom rade je dôležité túto prácu aj patrične oceniť o čo sa spoločnosť snaží aj týmto ocenením. Predseda výberovej komisie jednotlivých laureátov ocenenia skonštatoval, že výber spomedzi 47 navrhnutých kandidátov bol ťažký, a aj to prezentuje názor, že na Slovensku máme stále výnimočných ľudí so zápalom pre vedu.

Preto aj my nadviažme na tieto slová a motivujme mladých ľudí k štúdiu vedeckých disciplín a práci vo vede samotnej.

Dávid Kocan, projektový manažér AMAVET

Bližšie informácie nájdete TU


Nadácia Volkswagen Slovakia podporí deti v náhradnej starostlivosti sumou 10 000 eur

nadacia vwBratislava, 7. máj 2014 – Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) otvára grantový program „Vzdelanie = Budúcnosť“ zameraný na podporu detských domovov. Po prvýkrát budú môcť granty získať aj profesionálne rodiny a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti.

Žiadosti o grant je potrebné doručiť do 13. júna 2014 na adresu Nadácie VW SK. Realizácia podporených projektov by mala byť od augusta 2014 do marca 2015. Kritéria udelenia dotácie sa vzťahujú na nutnosť dodržať vzdelávací, dlhodobý charakter projektu, s dôrazom na aktívnu participáciu samotných detí. Dôležitým je tiež prepojenie teórie s praxou.

Bližšie informácie o jednotlivých grantoch a termínoch uzávierok je možné získať na www.nadacia-volkswagen.sk


Expedice Mars 2014

expediceIde medzinárodný konkurz - unikátnu súťaž, vďaka ktorej sa študenti vo veku od 13 do 18 rokov môžu stať súčasťou medzinárodnej vesmírnej posádky a podstúpiť kozmonautický výcvik v Európskom vesmírnom centre v Belgicku. Tam si vyskúšajú naozajstné astronautické simulátory, budú mať prednášky a vyvrcholením celého výcviku je simulovaný let do vesmíru.

Prihlásiť sa môžete tu.

Prihlásiť sa môžte do 11.6.2014.

Čítať viac »

Pokus

Obraz vo vzduchu

obraz vo vzduchuPočas hodov bývajú pri kolotočoch uniestnené aj krivé zrkadlá, ktoré nás deformujú. Pri pohľade do nich sme raz veľkí a chudí, inokedy malí a tlstí.

Nie sú to obyčajné ploché zrkadlá. Sú nepravidelne zaoblené. Aj vy máte doma takéto zrkadlá. A máte ich dosť, pretože sú to lyžičky. Pozrite sa na vonkajšiu časť lyžičky. Uvidíte sa trochu zdeformovaní... 

 

Čítať viac »

Seriál o atómoch

Štandardný model. Čo je fundamentálne? Moderný model atómu

Čítať viac »

Tel.č., fax: 02 44 872 331 Mobil: 0905 506 312 E-mail: amavet@amavet.sk
www.amavet.skwww.superleto.skwww.festivalvedy.skwww.juniorinternet.sk
ISSN 1337-1703
(cc) 2013 AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Odhlásenie z mailinglistu