Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!
Nezobrazuje sa tento newsletter správne? Otvorte v prehliadači.

Jozef Ristvej

Milí AMAVETťáci,

v prvom rade prajem všetko dobré do nového roka 2014, najmä zdravie, šťastie a úspechy nielen v tom vedeckom zmysle slova, ale najmä v súvisloti s tými každodennými radosťami, nech sa nám všetkým darí... Január je vždy dobrou príležitosťou na predsavzatia. Ja verím, že sa nám podarí v tomto roku napredovať spoločne, a to minimálne tak dobre, ako v tom roku predchádzajúcom. Čakajú nás spoločné aktivity, čoskoro Valné zhromaždenie, následne Juniorinternet, letné aktivity, Festival vedy a techniky. Verím tiež, že aj množstvo ďalších dobrých akcii, ktoré spoločne vytvoríme. Treba však priznať, že nás čaká aj spoločensky ťažký rok. Čaká nás rok, kedy sa dozvieme ako sme obstáli v hodnotení organizácií a projektu, ktorý sme podali na MŠVVaŠ SR a ako budeme financovaní do ďalšieho roka.

Krása našich aktivít je aj v tom, že sa z nich vieme tešiť, vďaka tomu že sú tu pre radosť nás všetkých a robíme ich s potešením...A ku tomu nám všetkým milí AMAVETťáci prajem ešte raz, všetko dobré a najmä radosť z toho, čo robíme. Teším sa na Vás a milé stretnutia počas celého roka!

Do zAMAVETovania v roku 2014 priatelia...

Jozef


Junior Internet 2014 - Spustenie registrácie

juniorinternetSi študentom strednej alebo základnej školy? Si kreatívny, plný nápadov a zaujímaš sa o internet? Chceš porovnať svoje schopnosti so svojimi vrstovníkmi, dozvedieť sa veľa nových informácií o internete, nadviazať užitočné kontakty? V tom prípade čakáme práve na tvoj projekt! Neboj sa výzvy, prihlás sa a ukáž, čo je v tebe! Staň sa aj ty úspešným!

Dňa 17.1. 2014 bola na webovej stránke projektu Junior Internet (JI) www.juniorinternet.sk spustená registrácia internetových projektov žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. So svojimi webovými projektmi sa môžete registrovať  do 18. 2. 2014 na stránke súťaže.

Čítať viac »

Výlet do Washingtonu a 223. stretnutie Americkej Astronomickej Spoločnosti

AASLen pred pár dňami sa z USA vrátila Michaela Brchnelová, 17-ročná študentka Gymnázia v Bratislave, ktorá na súťaži Intel ISEF 2013 ako postupujúca víťazka Festivalu vedy a techniky získala prestížne ocenenie spolu so spiatočnou letenkou do Washingtonu na výročné stretnutie Americkej Astronomickej spoločnosti.

"Jednou z častí ceny “Priscilla and Bart Bok Award” Americkej Astronomickej Spoločnosti (AAS) a Astronomickej Spoločnosti Pacifiku, ktorú som získala na Intel ISEF 2013, bolo aj uhradenie veľkej časti nákladov na zúčastnenie sa na 223. výročnom stretnutí AAS v USA. Ministerstvo školstva nám pomohlo zvládnuť zbytok nákladov a tak sme sa s mojim konzultantom a dobrým kamarátom Matúšom Kockom ako asi jediní Slováci vydali 3.1.2014 do Washingtonu, DC na jednu z najväčších každoročne organizovaných astronomických konferencií na svete." 

Čítať viac »

LaBáK

labakSo začiatkom nového roka sme sa posunuli opäť bližšie k finálnemu koncu online seminára spojeného s odovzdávaním cien. Podobne ako starý rok, uzavrelo sa aj druhé kolo súťaže s názvom Obnoviteľné zdroje energie, ktorého súťažné úlohy boli komponované s dôrazom na využívanie alternatívnych zdrojov energií. Riešitelia nesklamali ani toto kolo a napriek školským a iným povinnostiam si našli čas aj na riešenie LaBáKu. Drobná úprava pravidiel pred Vianocami umožnila zapojiť sa taktiež tým, ktorí si nenašli čas na prvé kolo, a tak okrem hlavnej súťaže (najlepší riešiteľ všetkých štyroch kôl) prebieha kontinuálne aj vyhodnocovanie víťaza každého súťažného kola. V súčasnosti pracuje tím tvorcov úloh na treťom kole s názvom Myslíme zeleno, ktorého spustenie je plánované na 21. februára 2014. Pevne veríme, že počet riešiteľov sa bude z kola na kolo len rozrastať a LaBáK sa tak bude tešiť záujmu zo strany širokej verejnosti.

Viac informácií: labak.net

Dominik Kostoláni, koordinátor projektu LaBáK


Popoludnie s vedou pod Beckovským hradom - AMAVET klub č. 956

veda a technikaMesiac november je už niekoľko rokov oslavou vedy a techniky na Slovensku, ktorú svojimi aktivitami dopĺňa aj o.z. AMAVET. Do tých sa zapájajú jednotlivé kluby AMAVET, rôzne vysoké školy, univerzity, ale tiež stredné a odborné školy, ktoré prezentujú práce svojich najlepších študentov. I nadšenci vedy združení v klube Amavet č. 956 zorganizovali v tomto mesiaci- 29.novembra pre širokú verejnosť zážitkové popoludnie s vedcami z Bratislavy a odborníkmi z nášho regiónu. Vďaka nadchnutiu, podpore a ústretovosti pani riaditeľky Mgr. Anežky Ilavskej i učiteľského zboru zo Základnej školy Beckov, sa nám podarilo uskutočniť akciu, ktorá mala nadregionálny charakter. Názov niesla Popoludnie s vedou pod Beckovským bralom a návštevníkom dávala možnosť nahliadnuť do tajov fyziky, astronómie, paleontológie, biológie a mykológie v jednotlivých objavovniach, ktoré poskytovali návštevníkom ako množstvo informácií, tak aj možnosť aktívne sa zúčastniť na odhaľovaní záhad jednotlivých vedeckých smerov prostredníctvom workshopov.

Čítať viac »

V znamení vedy a techniky - AMAVET klub č. 937

veda a technikaV rámci vzbudenia záujmu mladých ľudí o vedu a techniku uskutočňuje Klub AMAVET 937 pri Spojenej škole, Kremnička pravidelne podľa svojho plánu rozličné odborné podujatia. Medzi posledné patril  odborný seminár pod názvom „Veda a technika – AMAVET a jeho poslanie“ , ktorý sa uskutočnil  pre študentov Spojenej školy. Študenti mali možnosť pochopiť, že veda je mimoriadne zaujímavá oblasť tvorivej realizácie umožňujúcej rozvíjať poznatky a hľadať možnosti ich uplatnenia v praxi. Oboznámili sa do ktorých oblastí môžu zamerať svoju činnosť. 

Čítať viac »

IUVENTA: Súťaž s KomPrax - om

IuventaDo 31.1.2014 sa môžeš zapojiť do súťaže o skvelé ceny. Stačí, ak máš od 15 do 30 rokov, rád píšeš, kreslíš alebo vieš natočiť zaujímavé video. Všetko sa týka témy "neformálne vzdelávanie". 

Súťaží sa v 3 kategóriách, ktorými sú literárne, výtvarné a multimediálne práce. Zapoj sa aj TY!

Viac o súťaži TU


Život pri vode

Verní operenci aj v zime 

zivot pri vodePozorujeme ich priebežne cez celý rok, no ja ich najviac obdivujem v zime. Hlavne to, že sú takí otužilí a vydržia byť celý deň pri vode, niektorí aj priamo v nej. Celé hodiny takto vedia stáť v studenej vode a striehnuť na ryby hlavne volavky biele a popolavé. Iné zase vytrvalo čakajú na konároch nad vodou, a keď uvidia korisť, vrhnú sa pod hladinu, aby ulovili rybu (rybáriky). No sú aj také druhy, ktoré sa živia rastlinnou aj živočíšnou potravou (teda omnivorné), hlavne ulitníkmi a lastúrnikmi; ide o lysky čierne, kačice divé, chochlačky vrkočaté aj sivé.

Čítať viac »

Pokus

Kvapalina v beztiažovom stave

kvapkaV tomto experimente sa pokúsime nasimulovať podmienky beztiažového stavu. Budeme skúmať, aký tvar kvapalina (konkrétne olej) zaujme a iné zaujímavé vlastnosti.

Pomôcky: olivový olej, voda, lieh, nádoba vhodného tvaru

Postup: Keďže olej pláva na hladine vody (má menšiu hustotu ako voda) a súčasne klesá v liehu na dno (má väčšiu hustotu), vytvorením vhodnej zmesi vody a liehu dosiahneme, že olej sa v nej bude znášať. Inými slovami veľkosť tiažovej sily pôsobiacej nadol sa vyrovná veľkosti vztlakovej sily pôsobiacej nahor. Tým dosiahneme akýsi beztiažový stav. Na obežnej dráhe však namiesto vztlakovej sily pôsobí proti gravitačnej sile odstredivá sila.

Čítať viac »

Seriál o atómoch

Dnes už vieme, že sú základnejšie, fundamentálnejšie prvky ako zem, voda, vzduch a oheň.

Čítať viac »

Tel.č., fax: 02 44 872 331 Mobil: 0905 506 312 E-mail: amavet@amavet.sk
www.amavet.skwww.superleto.skwww.festivalvedy.skwww.juniorinternet.sk
ISSN 1337-1703
(cc) 2013 AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Odhlásenie z mailinglistu