Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Milí priatelia,

ani sme sa nenazdali a je tu opäť Nový rok, plný očakávaní, predsavzatí a plánov. Opäť sedíme v práci a v školských laviciach, vyzbrojený novou energiou, ktorá nás naplnila počas tých nenahraditeľných vianočných sviatkov. My v AMAVETe tiež pracujeme na plno, pretože úlohou Sekretariátu je zhodnotenie a uzavretie predchádzajúceho roka.

Som nesmierne rada, že sa Vám v prvom mesiaci Nového roka môžem prihovoriť týmto elektronickým mesačníkom, ktorý dostal nový dizajn a bude tak prehľadnejší pre všetkých, ktorých zaujíma vývoj nielen našej organizácie ale i mládeže v súvislosti s vedou a technikou.

V roku 2012 Vám, vážení vedúci klubov, členovia a pedagógovia, prajem najmä veľa zdravia, šťastia a lásky a nekonečne veľa úspechov pri všetkom, do čoho sa pustíte a čo si naplánujete.

Dovoľte mi na záver, poďakovať sa Vám za priazeň, ktorú ste nám v minulom roku prejavili. Pevne veríme, že nám budete i naďalej na blízku, pretože bez Vašej pomoci by AMAVET nedokázal naplniť svoje vytýčené ciele, pričom hlavným z nich je i naďalej formovať deti a mládež prostredníctvom hodnotného neformálneho vzdelávania, rozvíjať ich talent a schopnosti.

Bronislava Czinegeová    

Vaša šéfredaktorka    

 

Junior Internet v marci predstaví projekty stredoeurópskej IT mládeže

V marci, mesiaci knihy a internetu sa vo všetkých krajinách strednej Európy stretnú mladí ľudia so zápalom v informačných technológiách a počítačovej grafike. Hodnotiace komisie v Česku, Poľsku a Maďarsku vyberú tých najlepších, ktorých pozve organizátor slovenského Junior Internetu – AMAVET v spolupráci s IAB Slovakia na konferenciu v Bratislave. Tá bude už po tretíkrát nielen národným finále ale aj medzinárodným sympóziom, ktoré vytvorí priestor na diskusiu najlepších mladých programátorov a grafikov z rôznych krajín. Sympózium je rodiskom nových myšlienok a medzinárodných partnerstiev.

Čítať celý článok

 

Aktualne správičky - Január 2012

Vedecká výstava: Vy, Matrix a Avatari v Bratislave
Čítať celý článok

Junior Internet 2012 – SPUSTENIE REGISTRÁCIE
http://juniorinternet.amavet.sk/read_post.php?id=46

Aktuálne Grantové výzvy Rady mládeže Žilinského kraja
http://www.rmzk.sk/index.php?sid=52&id=clanok&iid=772

Projekt klubu č. 873 „Čítam rád, kniha je môj kamarát“
Čítať celý článok

Cestovanie s AMAVETom v roku 2012
Je pre nás obrovským potešením, že v roku 2011 s nami vycestovalo viac ako 1 200 účastníkov...Čítať celý článok

 

Alergia na roztoče

Rada by som vám povedala niečo bližšie o mojom projekte s názvom Alergia na roztoče, na ktorom pracujem s mojou spoluautorkou Katarínou Orsághovou už pol roka.

Cieľom nášho projektu je zlepšiť kvalitu života alergikov. Aby sme tento cieľ dosiahli, robíme rôzne pokusy a merania. Najprv sme však museli dostať roztoče z prachu, aby sme ich mohli pozorovať a robiť s nimi pokusy. Bolo to veľmi náročné no nakoniec sa nám podarilo...

Čítať celý článok

 

Drina sa opláca

Fyzikálne, chemické a iné projekty, zložité experimenty, kopa driny a množstvo času stráveného v laboratóriu – pre niekoho až odstrašujúce spojenia, ale pre 23 študentov z krompašského gymnázia, ktorí postúpili po prvom kole hodnotenia, sa tieto slová spájajú s nezabudnuteľnými zážitkami a množstvom úžasných a poučných skúseností.

Hovorím o Festivale Vedy a Techniky AMAVET, ktorý sa uskutočnil 10.-12.novembra 2011 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vždy ho organizoval AMAVET, ktorý podporuje tvorivosť a kreativitu mladých vedátorov po celom Slovensku.

Čítať celý článok

 

FVaT bol výbornou skúsenosťou

Po ukončení podujatia Festival vedy a techniky, ktorý sa konal v dňoch 10.- 12.11. 2011 bol účastníkom rozposlaný dotazník, ktorý pre nich pripravil koordinátor projektu Dávid Richter. Dotazník bol anonymný. Prinášame Vám zopár reakcií účastníkov, ktorí nás veľmi potešili svojimi prevažne kladnými reakciami.

Čítať celý článok

 

DOBROŠOPA 2011

V dňoch 25. až 27. novembra 2011 sa v Ružomberku konala Dobrošopa 2011 - zážitková konferencia dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou organizovaná neziskovou organizáciou Stopka , na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia AMAVET klubu 549 Martin za účelom prezentácie činnosti AMAVETu, hlavne malých Debrujárov.

Čítať celý článok

 

AMAVET klubom: zasielanie dokumentácie za rok 2011

Milí vedúci AMAVET klubov,

Úvodom sa vám chcem srdečne poďakovať za výbornú spoluprácu v roku 2011 a zapriať vám v Novom roku 2012 zdravie, šťastie, lásku, pohodu, veľa úspechov v osobnom i v pracovnom živote.

Všetkých Vás chcem posmeliť k predkladaniu dokumentácie v rámci programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 – 2013. Prosím kluby, aby kompletnú dokumentáciu poslali doporučene do 20. januára 2012 na sekretariát AMAVETu. Dodržanie termínu je nevyhnutné pre zaslanie dokumentácie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Čítať celý článok