Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Oddýchnutí  Amaveťáci, ktorí veľkonočné sviatky využili na regeneráciu a vyčistenie svojich hláv, sa opäť púšťajú do práce. Po úspešnej súťažnej konferencii Junior Internet 2012, po Valnom zhromaždení a po mnohých ďalších aktivitách, sedia na svojich miestach, píšu projekty, vysielajú víťazov Festivalu do zahraničia, vylepšujú webové stránky, pripravujú letnú sezónu v Chorvátsku a „poznávačky“ sa tiež tešia novým inováciám a novým bohatým programom. O všetkom sa môžete vďaka tomuto mesačníku presvedčiť. Okrem toho Vám prinesie dôkaz, že ani vedúci našich klubov skutočne nezaháľali a my sa tešíme z ich príspevkov o rôznych súťažiach a podujatiach či o podporených projektoch.

Prajem Vám príjemné prežitie bláznivého apríla, ktorý nás o svojom prívlastku tento rok skutočne presviedča svojim neustále meniacim sa počasím. Pevne verím, že i tento mesiac bude pre nás všetkých inšpiráciou a že tak, ako neustále prináša nepredvídateľné zmeny počasia, prinesie i množstvo pozitívnych zmien v našom živote, ktoré budú podporené našim odhodlaním zabojovať a neustále otvorenými očami pred možnosťami, ktoré sa nám naskytajú každý deň. Nebojme sa výziev. Veď na to sú tu.

Bronislava Czinegeová, Vaša šéfredaktorka

 

Článok o Junior Internete 2012 v Račianskom výbere

Šúťažná konferencia mladých webmasterov, grafikov, blogerov tento rok úspešne ukončila svoj 7. ročník pod patronátom AMAVETu.

Prečítajte si o jej priebehu prostredníctvom článku, ktorý je uverejnený v Račianskom výbere.

Viac na http://juniorinternet.amavet.sk/read_post.php?id=97

 

Článok o účasti na konferencii ISSS očami Mareka Pukaja, víťaza Junior Internetu 2012

V dňoch 2.-3. apríla 2012 som sa zúčastnil na konferencii ISSS/LORIS/V4DIS2012, ktorá sa konala v kongresovom centre Aldis v Hradci Králové. Tohto roku sa uskutočnil 15. ročník tejto konferencie, ktorá je venovaná elektronizácií verejnej správy a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy.

Viac na http://www.amavet.sk...l2012&catid=7:hlavna-kategoria

 

Ak sa ti niečo nepáči, zmeň to! Nie si predsa strom.

Nadpis je citátom od Jima Rohna, amerického podnikateľa a motivačného rečníka. Nám v  Národnej agentúre pre rozvoj malého
a stredného podnikania nezostáva nič iné len s ním súhlasiť. V centre našej pozornosti je totiž aj podpora mladých šikovných ľudí s inovatívnymi nápadmi, ktorí sa zmien neboja. Nevadí, ak vám chýbajú peniaze na ich uskutočnenie. Sme pripravení vám pomôcť presadiť sa na trhu a v podnikaní cez Klub podnikateľských anjelov Slovenska, ktorý sme v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska a Hospodárskymi novinami založili minulý rok...

Viac na http://amavet.sk/ind...strom&catid=7:hlavna-kategoria

 

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Douglas D. Osheroff príde na Slovensko

Douglas Dean Osheroff, Američan, ktorý má korene na Slovensku získal Nobelovu cenu v roku 1996. Spolu s Davidom Leem a Robertom Richardsonom spolupracovali na výskume hélia 3 pri teplote -273 stupňov Celzia. Za objav supratekutosti v extrémne ochladenom héliu si v roku 1996 všetci traja rozdelili Nobelovu cenu za fyziku. Tohto výnimočného fyzika privítame na Slovensku posledný júnový týždeň tohto roku.

Viac na http://amavet.sk/ind...ensku&catid=7:hlavna-kategoria

 

Májové "poznávačky" s AMAVETom

Nechajte sa zlákať fantastickou ponukou poznávacích podujatí, ktoré sme pre Vás pripravili na mesiac Máj 2012:

Na čo sa môžete tešiť:

Štrasburg, Londýn a Paríž - 1.5. - 7. 5. 2012  Podrobnosti

Paríž s Disneylandom - 04.05.2012 - 08.05.2012  Podrobnosti

Legoland - 05.05.2012 - 08.05.2012  Podrobnosti

Po stopách Leonarda Da Vinchiho - 08.05.2012 - 12.05.2012  Podrobnosti

Neváhajte a pridajte sa k nám, objavte krásu európskych metropol a vychutnajte si ich spolu s nami !

 

Súťažná prehliadka vedy, techniky a umenia 2012 v Spišskej Novej Vsi, AMAVET klub Domino č. 945 (22. 2. 2012)

Dňa 22.2.2012 zorganizoval Amavet klub Domino č.945, pri SOŠ drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves už 2. ročník súťažnej prehliadky vedy, techniky a umenia (VEDUMFEST 2012). Cieľom tohto podujatia bolo spopularizovať záujem mladých ľudí o vedu, techniku a umenie. Účastníkmi, resp. súťažiacimi boli nadšení členovia Amavet klubu Domino č.945, ktorí prezentovali svoje práce z oblasti vedy a techniky.

Viac na http://amavet.sk/ind...r2012&catid=8:novinky&Itemid=7

 

Súťaže s Baltíkom, AMAVET klub č. 884

Baltík je ikonografické programové prostredie pre programovanie. Programovanie s týmto nástrojom nie je náročné, keďže sa tam nepíše kód, ale programuje sa pomocou ikon.

Viac na http://amavet.sk/ind...bc884&catid=8:novinky&Itemid=7

 

Technická súťaž AMAVET klubu č. 937 (2. apríl 2012)

Stále rastúce nároky zvládnuť nové poznatky vedy a techniky si vyžadujú aj systematickú prácu pri výchove tých mladých ľudí, ktorí majú záujem sa zapájať a ďalej si rozširovať svoje odborné vedomosti. Touto problematikou sa na Slovensku zaoberá aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET.

Klub AMAVET 937 pri Spojenej škole, Kremnička v Banskej Bystrici sa už od roku 2007 zaoberá hlavne podchytením technicky talentovaných detí a mládeže. Vytvoril klub Amaveťáčik pri MŠ Karpatská  a kluby mladých vedátorov AMAVETu pri ZŠ Pieninská ,Ďumbierska a Spojenej škole Kremnička. Okrem samostatnej činnosti jednotlivých odborných skupín organizuje pravidelne technické súťaže detí a mládeže. V pondelok 02.04.2012 zorganizoval „Technickú súťaž študentov stredných škôl“ v Spojenej škole ,Kremnička.

Viac na http://amavet.sk/ind...l2012&catid=8:novinky&Itemid=7

 

Projekt AMAVET klubu č. 873 podporený Nadačným fondom Telekom pri nadácií Intenda

Náš  Amavet  klubu  č. 873 zareagoval  na výzvu grantového programu  „Podpora inovácií vo vzdelávaní“ a  prihlásil  projekt na rozvojčitateľskej gramotnosti na druhom stupni ZŠ pod názvom „Čítam rád, kniha je môj kamarát“.

Viac na http://amavet.sk/ind...marat&catid=8:novinky&Itemid=7

 

Aktuálne grantové výzvy

  • Šanca pre váš región 2012; http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=21&rs=502; Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chce program podporovať predovšetkým iniciatívy neformálnych skupín občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Snahou programu je podporovať aktívnu spoluprácu občanov, mimovládnych organizácií a samospráv,  a tak prispievať k rozvoju regiónov.; Uzávierka podávania žiadostí: 17.4.2012
  • Zamestnanecký grantový program s názvom Mobilita; http://www.darca.sk/articles/view/104; Nadácia Pontis vyhlasuje z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia s.r.o. štvrtý ročník zamestnaneckého grantového programu s názvom Mobilita. Projekty musia byť obsahovo zamerané na riešenie problematiky mobility v žilinskom regióne.; Projekty je možné podávať do 26.4.2012
  • Euro k euru: http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/Euro2012 , uzávierka žiadostí: 30.4.2012;Nadácia Slovenskej sporiteľne pokračuje aj v roku 2012 v úspešnom zamestnaneckom programe Euro k euru. Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci banky a dcérskych spoločností podporiť aktivity občianskych združení alebo organizácií vo svojich regiónoch, v ktorých sú angažovaní buď sami alebo ich rodinní príslušníci. Projekty sa môžu týkať podpory športu, vzdelávania či rôznych voľno časových aktivít.
 

Pokus - Váha na gumičku

vaha na gumickuNa bežne používaných váhach je to pružina, ktorá určuje hmotnosť vážených predmetov. Na základe tohto si môžete vyrobiť jednoduchú váhu: namiesto pružín použijeme gumičku.

Drevený kváder pevne pripevnite o podložku. Na jednu zo stien kvádra pripevnite háčik, aby ste oň mohli pripevniť gumičku. Dno papierového pohárika odstrihnite tak, aby ste dostali malú misku ,na ktorú budete dávať vážené predmety.

Viac na http://www.amavet.sk...sy-malych-debrujarov&Itemid=51

 

Udialo sa vo svete AMAVET klubov

Valné zhromaždenie AMAVETu v Martine (31. marca 2012)

Dňa 31.3. 2012 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie v Martine. Na stretnutí sa zúčastnili kluboví vedúci z dvanástich AMAVET klubov, členovia Kontrolnej komisie, zástupcovia sekretariátu a predsedníctva. Spolu prešli a odsúhlasili nasledovné témy: Správa o činnosti AMAVETu za rok 2011, Správa o hospodárení AMAVETu v roku 2011, Správa o činnosti Kontrolnej komisie v roku 2011, Návrh plánu činnosti AMAVETu na roky 2012 – 2013, Plán príjmov a výdavkov v roku 2012. Najbližšie mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia je naplánované na december 2012 počas školenia vedúcich AMAVET klubov v Tatranskej Štrbe.

 
Odhlásenie z mailinglistu