AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku
e-AMAVET Revue
Máj 2009

Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Foto BronkaKoniec minulého i začiatok tohto mesiaca mi priniesol množstvo potešenia nielen krásnym počasím ale napríklad i obrovským úspechom mladých nadaných študentov, ktorí  získali v celosvetovej konkurencii, na olympiáde v USA cenu excelentnostiPatrí im moje uznanie, rovnako ako patrí všetkým, ktorí svoj voľný čas venujú veciam či okamihom, ktoré dokážu meniť svet. Ďakujem týmto všetkým, ktorí sa rozhodli čítať tento súhrn činností, momentov a plánovaných či uskutočnených podujatí, ktoré otvárajú náruč budúcnosti.
Vaša šéfredaktorka

Krajský Festival vedy a techniky a 

Dni vedeckej mládeže 2009

Amavet sa okrem pilotného projektu, ktorým je Banskobystrický krajský Festival vedy a techniky rozhodol v spolupráci s AMAVET klubom č. 894 pri ZŠ Vajanského v Lučenci, zorganizovať spojenie tohto projektu so známym podujatím Dni vedeckej mládeže a to v termíne 18. - 20. júna 2009. Čakajú tak na Vás nové, no hlavne pestré zážitky, načerpanie nových skúseností a veľmi bohatý program. Príďte sa pozrieť a vychutnajte si vedu hravou formou, určite si ju zamilujete.      Viac                                                                                            

 Rýchle správy

K 31. aprílu skončila možnosť rozhodovať o tom, kam poputujú 2 % z našich daní. Tým, ktorí ste sa rozhodli venovať ich práve našej asociácií a podporiť tak talentované deti, srdečne Ďakujeme. O tom, ako sa budú využívať tieto finančné prostriedky Vás budeme priebežne informovať.

Majstrovstvá raketových modelárov

Krásny slnečný deň, plný nových zážitkov a mierneho napätia prežili účastníci súťaže: Otvorené majstrovstvá Slovenska raketových modelárov, ktoré sa konali 25. apríla 2009 na letisku Malé Bielice. Organizátorom tohto podujatia bol opäť AMAVET klub č. 808 pri CVČ Partizánske, ktorý dlhé roky vychováva mladých a nadaných modelárov, ktorí mali možnosť svoje danosti predviesť práve tu. Úspešnosť tejto vydarenej akcie potvrdili aj slová pani Kukolovej, riaditeľky AMAVETu, ktorá toto podujatie navštívila spolu so svojou dcérkou Kristínkou. A ktovie, či sa vďaka tomuto podujatiu práve s Kristínky nestane úpešná raketová modelárka, či pilotka helikoptéry:-). 

VÝZVA PRE VÁS, MILÉ KLUBY !

Máte dobrý nápad, ľudí a chuť spraviť niečo zaujímavé? Chýba Vám však priestor na zrealizovanie? Máme riešenie !

Dom techniky v Lučenci, či Hvezdáreň v Partizánskom je Vám k dispozícií. Pokiaľ sa teda vzdávate plánov týkajúcich sa fyziky, chémie, prírodných vied, astronómie, len kvôli nedostatku priestoru, NEVÁHAJTE kontaktovať vedúcich týchto klubov a realizujte !

Dovoľte mi, taktiež Vás poprosiť o prispievanie do tohto elektronického mesačníka a to Vašimi článkami o pripravovaných či plánovaných podujatiach. UKÁŽTE VŠETKÝM, ŽE VAŠA PRÁCA STOJÍ ZA TO !

Nemecký tábor v Rabutzi

Nemecká organizácia LJBW (Landesverband Sächischer Jugendbildungswerke e.V.), oslovila AMAVET, aby sa zapojil do ich projektu s názvom ,,Prvý európsky energetický tábor“. Uskutoční sa v termíne od 6. júla do 18. júla v technicko – ekologickom mládežníckom centre  Rabutz, Nemecko.  Hlavným bodom projektu je medzinárodná spolupráca mladých ľudí. Účastníci projektu budú rozdelení do troch skupín: solárna energia, veterná energia a vodná energia, pričom si každá  skupina  bude musieť vyhodnotiť svoje zistenia. Zaujímavý projekt prinesie svojim účastníkom nielen nové a bohaté zážitky, ale i nových priateľov z rôznych krajín Európy, ktoré taktiež dostali pozvanie na zapojenie sa do projektu.
V súčasnosti prebieha detailná komuhikácia medzi AMAVETom a organizáciou MILSET Svet, ktorej hlavnou témou je predovšetkým valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. - 28. júla 2009 v Tunise, v rámci súťaže Expo Science International (ESI), ktorá sa koná každé dva roky, príčom sa strieda so súťažou Expo Science Europe (ESE). V roku 2011 by sa malo ESI konať v Bratislave, čo by bolo veľkou poctou nielen pre AMAVET, ktorý pravidelne na tieto súťaže posiela víťazov celonárodného Festivalu, ale i pre Slovensko a jeho nádejných vedcov.

Momentálne sa AMAVET teší aj z dokončenia dizajnových prác šikovných dobrovoľníkov, ktorí pilne pracovali na webových stránkach www.amavet.sk a www.festivalvat.sk, ktoré sa stali prehľadnejšími a získali krajší a modernejší vzhľad.

Grantové príležitosti
!

Každý deň sa nám ponúka možnosť uskutočniť svoje plány a to pomocou zaujímavých grantov, ktoré ponúkajú mnohé domáce i zahraničné nadácie či spoločnosti. I my sme využili svoju šancu a tak sa môžme tešit na letné obdobie aj v súvislosti so schváleným projektom Európske občianstvo v treťom tisícročí, ktorý sa nesmierne páčil Národnej agentúre Mládež v akcií. Ďalšie grantové príležitosti, ktoré nám neunikli sú napríklad cez nadáciu SPP http://www.nadaciaspp.sk/, International Visegrad Fund http://www.visegradfund.org/grants.html či APVV http://www.apvv.sk/. Svoje dvere taktiež neustále otvára i Nadácia Intenda http://www.intenda.sk/home a pomáhať sa rozhodli i spoločnosti T - mobile http://www.t-mobile.sk/sk/!pages.get?id=100313, Orange http://www.kontoorange.sk/blox/cms/mission  či T - com http://www.slovaktelekom.sk/Default.aspx?CatID=243&NewsID=364&Section=1.

Je mnoho nadácií, organizácií, ba dokonca i firiem, ktoré sa rozhodli pomáhať. Treba mať len otvorené oči a dobrý nápad. Prajeme veľa šťastia pri hľadaní príležitostí a podávaní projektov.

Príprava do Chorvátska

Na sekretariáte sa momentálne preberá i myšlienka priebehu letných táborov. Začiatkom júna AMAVET zostaví tím dobrovoľníkov pre táborové aktivity počas celého leta.

PRIPRAVUJEME !

Intel ISEF

Už onedlho, v dňoch 8. - 15. mája sa trojica mladých nadaných vedcov, vyberie reprezentovať Slovensko na túto známu svetovú súťať, ktorá sa tentokrát uskutoční v meste Reno, v štáte Nevada, USA.  Veľtrh International and Engineering Fair je najväčším podujatím v oblasti vedy, kde sa svetu predstavujú najnádejnejší mladí vedci a vynálezcovia. Jeho cieľom je prostredníctvom publikačnej a osvetovej činnosti zvýšiť pochopenie a ocenenie vedy medzi ľuďmi v každom veku.

Príprava na vyslanie ďalších víťazov FVaT na hodnotné medzinárodné podujatia

V súčasnosti a neustále, prebieha príprava na vyslanie nádejných vedcov na európske súťaže, kde majú mladí slovenskí vedátori možnosť predviesť svoju výskumnú a pozorovateľskú činnosť na medzinárodnej úrovni. Jedným z takýchto podujatí je "Congresso International de Jovenes Investigadores" v Zaragoze, na ktoré sa vydajú slovenskí vedátori v dňoch 14. - 20. júla 2009. Ďalším významným podujatím je ESI - "Expo Science International", ktoré sa tento rok uskutoční v meste Tunis v termíne 23. - 28. júla 2009. Cieľom týchto podujatí je dokázať univerzálny charakter vedy, ukázať verejnosti vedecké projekty z celej Európy zhotovené vo voľnom čase detí a umožniť pedagógom stretávať sa za účelom výmeny skúseností.Víťazi nášho Festivalu sa tak opäť majú na čo tešiť a my im už teraz držíme palce pri príprave na prezentáciu ich vedeckých projektov.

CESTOVANIE S AMAVETOM

V zaujímavej ponuke poznávacích podujatí, táborov a letných pobytov v Chorvátsku neustále pokračujeme. Krásne výlety, poznávacie cesty, ktoré otvárajú dvere vedomostiam a zážitkom, sú tu opäť pre Vás !

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Viac
Udialo sa
15. -20. apríl
I - SWEEEP FAIR
V týchto dňoch sa na olympiáde trvalo udržateľného rozvoja I - SWEEEP v Houstone previedla nadaná dvojica mladých vedátorov a úspešne tak reprezentovala Slovensko so svojim projektom pred celým svetom a to veľmi úspešne. Prinášame Vám priebeh súťaže očami ich leadra.
22. - 25. apríl
Krásny Namure a Expo plné zážitkov...

Na úspešnú cestu sa vydali traja šíkovní a nadaní chlapci, víťazi Festivalu vedy a techniky, aby tak na európskej súťaži s názvom Expo´Osons v belgickom Namure predviedli svoje vedecké a pozorovateľské schopnosti. Podujatie sa perfektne vydarilo a mladí vedátori si okrem kopy nových zážitkov odniesli aj nových kamarátov, minimálne v podobe skvelého leadra Vaca (Vladimír Vaculík), člena predsedníctva AMAVETu.

  

Pripravujete zaujímavé podujatie vo vašom klube a chcete sa oň podeliť s ostatnými?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Spestrenie na tento mesiac
Pokus V dutine ucha Viac
Osobnosti Johannes Muller Regiomontanus Viac
 
© AMAVET