AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku
e-AMAVET Revue
Apríl 2009

Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Foto BronkaTeším sa, milí priatelia, že sa k Vám opäť môžem prihovoriť týmto elektronickým mesačníkom, rovnako, ako sa teším z krásneho počasia, ktoré nečakane priniesol Mr. Apríl. Vďaka príjemnému slnečnému pohľadeniu sa totiž lepšie stáva, uvažuje a množstvo energie, ktoré sa k nám dostáva, nás posúva bližšie nielen k letnému obdobiu a aktivitám s ním spojených, ale i kpríprave podujatí, ktoré sú podstatne bližšie. Neuveriteľne živé obdobie na sekretariáte AMAVETu, ale i "vonku", v AMAVET kluboch po celom Slovensku, svedčí o neutíchajúcej snahe neustále bojovať o lepšiu budúcnosť.
Vaša šéfredaktorka

Junior Internet 2009

Štvrtý ročník atraktívnej súťaže, ktorá je odrazovým mostíkom pre mladých a nadaných tvorcov webu je úspešne za nami. Tí, ktorí sa rozhodli prihlásiť so svojimi projektmi a bojovať o svoje miesto medzi budúcimi novinármi, tvorcami známych webových stránok či dokonca mladými podnikateľmi, mohli predstaviť svoju prácu odborníkom i širokej verejnosti a okrem nových priateľstiev či skúseností, získať i mnoho ďalšieho...Priblížte si spolu s nami priebeh tejto zaujímavej súťaže...                                                                                                                               Viac

 Rýchle správy

Medzinárodné sympózium v Prahe

Účastníci súťažnej konferencie Junior Internet, ktorých hodnotiaca komisia odporučila reprezentovať  svoje víťazné webové projekty i na českom Junior internete. Mladí web majsteri sa tak zúčastnili Medzinárodného Sympózia Junior Internet v Prahe, ktoré sa konalo v dňoch 27. – 29. marca 2009, presne týždeň po konferencii JI v Bratislave. Spolu s hlavným koordinátorom slovenského Junior Interentu, si nadaní mladí tvorcovia webových stránok, vyskúšali súťažne zabojovať aj u našich susedov a získali tak opäť nové skúsenosti z tejto „brandže“.

 Finančná kontrola úspešne za nami

Počas dvoch týždňov, po zozbieraní potrebných materiálov od AMAVET klubov a zodpovednej príprave na sekretariáte, nás pravidelne navštevovala finančná kontrola z MŠ SR, aby nám tento orgán opäť schválil finančnú dotáciu, ktorá je potrebná na vykonávanie záujmovej činnosti s deťmi v rámci celého Slovenska. Kontrola dopadla dobre a okrem malých chýb, z ktorých sme sa poučili, môžeme byť so svojim účtovníctvom spokojní a ďalej tak napomáhať neformálnemu vzdelávaniu detí a mladých ľudí.


ESPC – Výzva

Si kreatívny, plný nápadov a rád fotografuješ?...Potom je táto výzva určená práve pre teba! Európska organizácia Milset, so sídlom v Paríži totiž každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšiu fotografiu a zapojiť sa môžeš i TY! Neváhaj a ukáž čo v tebe je...Viac na http://spc.milset.org/sk/index.html.

 

Konferencia v Amsterdame

V dňoch 13. - 16. 3. 2009 sa dobrovoľník pracujúci v AMAVETe, Michal Valíček, zúčastnil zaujímavej konferencie s názvom makeITfair Amsterdam Youth Round Table, ktorá sa zaoberá sociálnymi a environtálnymi problémami, ktoré ovplyvňujú výrobu elektornických produktov v rôznych krajinách. Na tejto konferencii mal tak možnosť vyjadriť svoj názor na základe svojich skúseností, ktoré získal i v našej asociácii, diskutovať o týchto problémoch. Okrem riešenia hlavnej témy konferencie, si mal však možnosť naplno užiť bohatý program a získať mnoho nových kontaktov i priateľstiev. A keďže sa naša organizácia venuje najmä vede a technike, poznatky, ktoré si Michal z Holandska priniesol, nám budú nápomocné i pri našej ďalšej práci.

CESTOVANIE

Viedeň s prehliadkou školy

V piatok, 3. apríla 2009 sa uskutočnila zaujímavá poznávacia cesta do Viedne. Okrem prehliadky krásnych historických častí, si účastníci – učitelia zo základnej školy z Bánoviec nad Bebravou, mohli vychutnať i prehliadku jednej z rakúskych škôl – Mittel Schule, sídliacej vo Viedni a ozrejmiť si tak systém vyučovania v Rakúsku, ktorý je podstatne iný ako ten náš, na Slovensku. Každopádne, je potrebné ceniť si podobné nápady, akým bol nápad tohto pedagogického zboru, pretože poznávanie a práca s deťmi, je nielen hodnotná ale i veľmi dôležitá.

 

4 odborné tábory pre deti

I tento rok pripravil AMAVET v rámci letného obdobia v Chorvátsku, zaujímavé letné tábory pre deti. Okrem obľúbených, odborne zameraných táborov ako ROBO táborFOTO tábor, prináša novinku v podobe rekondičného tábora, ktorý sa venuje metodike cvičenia TAI CHI. No a aby sme nezanedbávali krásne rodné Slovensko, otvárame v spolupráci s AMAVET klubom 686 zo Žiliny, tábor v nádhernom prostredí Terchovej, so zameraním na robotiku, výpočtovú techniku (hardwer, web, programovanie) a audiovizuálnu tvorbu. Viac informácií o táboroch a letných pobytoch na sezónu 2009 nájdete na vylepšenej stránke www.superleto.sk.

Cestujte s nami - teraz aj individuálne !

Prinášame Vám ponuku poznávacích podujatí, ktoré sme "okorenili" a tak sme pre Vás opäť pripravili kopu zaujímavých ponúk, pričom niektoré z nich budú okrem skupín, zaujímať i jednotlivcov. S krásnym počasím prišiel čas cestovať !                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac
Udialo sa
12. -15. marec

La Wetenschaps Expo Sciences v Bruseli

"Vyslaní" víťazi Festivalu vedy a techniky zúčastnili medzinárodného podujatia v Belgicku, aby porovnali výsledky svojej práce s mladými ľuďmi z celej Európy a prezentovali tak svoje projekty pred širokou verejnosťou i pred svojimi zahraničnými rovesníkmi. Účastníci podujatia – Filip Kunč, Katarína Šlebodová a Eduard Frlička, spolu s leaderkou Mgr. Zuzanou Šoltésovou, si tak odniesli nielen veľa nových zážitkov, ale i skúseností.


Viac

1. - 5. apríl

Exporecerca Jove – Barcelona

Cesty víťazov FvaT smerovali aj do Španielska.  Anton Vlčej a Ivan Hospodár sa spolu s „vedúcou skupiny“, slečnou Danielou Adamcovou zúčastnili so svojimi projektmi na podujatí v Barcelone, ktoré sa konalo v dňoch 2. – 4. apríla 2009 a obhajovali svoju prácu pred odborníkmi, konzultovali ju s ľuďmi s podobnými záujmami. Hodnotné podujatie im isto prinieslo krásne zážitky a neopakovateľné chvíľe, strávené v slnečnom Španielsku.

 PRIPRAVUJEME !
  Viac

Otvorené majstrovstvá Slovenska raketových modelárov

Organizátor podujatia, AMAVET klub č. 808 pri CVČ Partizánske na čele s vedúcou tohto klubu a zároveň s výkonnou riaditeľkou súťaže Mgr. Jankou Kajanovou, opäť chystá zaujímavý deň plný napätia a zábavy. Všetko to vypukne dňa 25. 4. 2009 na Letisku Malé Bielce a žiaci základných škôl od 1. – 9. ročníka, si tak budú môcť zasúťažiť a vzájomne si porovnať svoje skúsenosti a znalosti, zaujímavou súťažnou formou, ktorá mladých šikovných modelárov isto zmotivuje k vynikajúcim výsledkom.

Cesty víťazov FVaT pokračujú...

S rýchlo bežiacim časom, víťazi Festivalu vedy a techniky, postupne odchádzajú reprezentovať Slovensko a svoje projekty na významné medzinárodné podujatia.                                                              

 Viac
Pripravujete zaujímavé podujatie vo vašom klube a chcete sa oň podeliť s ostatnými?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Spestrenie na tento mesiac
Pokus Znásobené odrazy Viac
Zaujímavosti Projekt Philadelphia Viac
 
© AMAVET