Ak sa Vám tento mail nezobrazí správne môžete ho nást aj na TU
 

AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku
e-AMAVET Revue
Marec 2008

Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Junior Internet

Čoskoro sa 80 najlepších v oblasti internetu stretne v súťaži v 4 kategóriách o atraktívne ceny. Vstup na konferenciu je voľný pre všetkých záujemcov. Srdečne vás pozývame!!

Okrem prezentácie súťažných projektov a diel je program obohatený o rôzne prednášky na témy týkajúce sa internetu.

Záštitu nad podujatím v Slovenskej republike prevzal Pavol Tarina z Úradu splnomocnenca vlády pre informačnú spoločnosť.
JI Viac
JI
Poďakovanie za podporu
Chceme sa poďakovať Západoslovenskej energetike za podporu účasti víťazov FVaT 07 na podujatí Intel ISEF, ktoré sa bude konať 11. - 17. mája 2008 v Atlante.

Blížia sa i ostatné vedecké výstavy a súťaže. V júni sa bude konať ESE v Budapešti, od apríla štartujú národné vedecké súťaže v Bruseli, Namure, Barcelone a Prahe.
ESPC Viac
amavet
Rýchle správy
Konalo sa zasadnutie Predsedníctva AMAVETu, počas stretnutia prebiehala, okrem iného, aj príprava podkladov k Valnému zhromaždeniu.

Valné zhromaždenie – zhodnotenie minulého roka, vytvorenie plánu na ďalší, úprava bodového hodnotenia klubov – zvýhodnenie klubov, ktoré odovzdávajú dokumentáciu bezproblémovo. - Nový bodový systém bodového hodnotenia pre kluby AMAVETu.

Sekretariát AMAVETu pripravuje vydanie Výročnej správy za rok 2007.

Žiadosti na ADAM 2 v celkovom počte štyri neboli podporené.

Absolvovali sme finančnú kontrolu z MŠ SR a kontrolu zo Sociálnej poisťovne, ktorá hodnotila posledné 4 roky – kontrolovala odvody poistného na sociálne poistenie.

Hodnotenie projektov z APVV bude v najbližších dňoch ukončené. Veríme, že strategické projekty AMAVETu ako Junior Internet a Festival vedy a techniky budú podporené.
Udialo sa
28. februára V Trenčíne si nadšenci pre vedu užili už tretíkrát inváziu robotov, ktorí tancovali aj hrali futbal. Viac
február Na stránke sme uverejnili informácie pre darcov 2%. Ak chcete podporiť organizáciu AMAVET, neváhajte a kliknite pre viac informácií. Viac
február Bola odštartovaná fyzikálno-informatická súťaž pre deti a mládež od 10 do 15 rokov. Ak sa zaujímaš o fyziku alebo informatiku aj ty, neváhaj a čítaj ďalej! Viac
február Kniha MILSET, referujúca o 20. ročnej histórií organizácie MILSET už bola vytlačená a distribuovaná. Zástupcovia organizácie MILSET vyjadrili svoje poďakovanie a spokojnosť. Publikáciu si môžete stiahnuť na stránkach AMAVETu. Viac
Ak sa aj vo Vašom klube konalo zaujímavé podujatie, neváhajte a pošlite nám krátku reportáž.
Pripravujeme
10. marca Vypočujte si živý vstup v rádiu Lumen, kde zástupca AMAVETu bude informovať o organizácií a jej činnosti. Viac
15. marca Dátum na podávanie projektov na Vyšehradský fond. AMAVET pripravuje podanie projektu na podporu účastníkov ESE, ktorí pochádzajú z krajín V4. ESE sa bude konať 13. - 27. júla v Budapešti. Viac
1. - 31. marca Autosalón Ženeva má svoje meno i tradíciu. Ponúkame prehliadku mesta spojenú s návštevou autosalónu. Viac
2. - 5. mája V Texaskom Houstone v George R. Brown Convention Centre sa uskutoční svetová súťaž, projektová olympiáda I–SWEEEP 2008. Cieľom projektu je podnietiť v mladých ľuďoch záujem o rozvoj štúdia v troch hlavných kategóriách súťaže: Energia, Inžinierstvo a Životné prostredie. Viac
6. - 13. júla Tak ako každý rok nás čaká leto, s ním aj teplo a vyhliadka skvelých prázdnin. Tentokrát sme pre všetky deti pripravili prázdniny plné zábavy, športu, hier, táborových prekvapení a kamarátov v krásnom prostredí Kvačian. Viac
Pripravujete zaujímavé podujatie vo vašom klube a chcete sa oň podeliť s ostatnými?
Neváhajte a kontaktujte nás.
Spestrenie na tento mesiac
Pokus Vzduch a piesok Viac
Hra Dotyky Viac
© AMAVET

________________________________________________________________________
Ak nechcete dostávať tento mail oznámte nám to na amavet@amavet.sk.
Viac informácii na: http://www.amavet.sk