Ak sa Vám tento mail nezobrazí správne môžete ho nást aj na TU
 

AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku
e-AMAVET Revue
Október 2008

Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí.Z množstva projektov komisia zložená z odborníkov vyberie tie najlepšie a najzaujímavejšie.

Uchopte jedinečnú možnosť komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. Navyše dostanete možnosť predstaviť svoje práce svojim rovesníkom a širokej (aj vedeckej) verejnosti.

V rámci programu Festivalu sú pre všetkých účastníkov pripravené diskusie s odborníkmi, workshopy, internet aexkurzie. Na Festival vedy a techniky prijímajú pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Francúzska, Belgicka, Nemecka, Španielska,Českej republiky či Maďarska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi.

ESPC Prihlasovanie
amavet

Pozvánka na školenie

V dňoch 5. - 7. dec. vás AMAVET pozýva na školenie! Metodicko-konzultačné stretnutie bude venované špecifikám použitia dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré subjekty môžu získať z rozpočtu odboru detí a mládeže MŠ SR. Účastníci môžu dostať odporúčania a odpovede na otázky správneho použitia dotácie zo štátneho rozpočtu.

Záujemci o účasť sa môžu prihlásiť do 10. novembra 2008 na Sekretariáte AMAVETu. Nezmeškajte svoju príležitosť!
JI Viac
amavet
Rýchle správy
Administrátor programu ADAM 1 vyslal zástupcov na monitorovaciu návštevu. Cieľom bolo oboznámenie sa s témami mládežníckej politiky v našej organizácii.
Udialo sa
1. - 8. septembra Projekt Together it prove = Spolu to dokážeme bol pre deti výbornou možnosťou komunikovať v angličtine a popritom sa dozvedieť veľa zaujímavých informácii ohľadne divadelníctva a prípravy divadelného predstavenia. Viac
September Vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom AMAVET klub č. 915 získal finančný príspevok vo výške 65.000,- Sk na realizáciu projektu "TAKTO SI TU ŽIJEME". Viac
26. - 27. septembra V Bratislave sa uskutočnilo prípravné stretnutie mladých ľudí, ktorí sa zúčastnia vo Francúzsku medzinárodnej konferencie "Mladí vo vedomostnej spoločnosti". Viac
2. októbra Okrem zábavy sa účastníci školenia "Práca v tíme" dozvedeli akými osobnosťami sú a oboznámili sa so zaujímavo podanou teóriou, na ktorú dokázali pohotovo reagovať. Viac
2. októbra Užitočné školenie založené na vzájomnej komunikácii a princípe rozvoja komunikačných schopností sa konalo v ten istý deň. Zakladalo sa na báze tímovej spolupráce a samotného spôsobu komunikácie ako takej. Vyskúšajte si aj vy tréningové cvičenie! Viac
Ak ste boli súčasťou zaujímavého podujatia, neváhajte a pošlite nám krátku reportáž!
Pripravujeme
Október British Council v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a Partners for Democratic Change Slovakia Vám ponúka možnosť zapojiť sa do inovatívneho tréningového cyklu Intercultural Navigators, ktorý bude realizovaný v 16 európskych krajinách. Viac
25. októbra Modelársky klub ZOBOR v Nitre Vás všetkých pozýva na tradičné podujatie, Majstrovstvá SR v plastovom a papierovom modelárstve. Viac
25. októbra Cena primátora mesta Nitry je názvom podujatie, kam Vás pozýva AMAVET klub 836. Bude sa konať aj medzinárodná verejná súťaž a výstava modelov. Viac
Október Blíži sa termín Valného zhromaždenia Rady mládeže Slovenska. Tu nájdete všetky dôležité informácie aj pozvánku. Viac
Sezónne V súčasnosti AMAVET okrem celoročných poznávacích podujatí pripravuje sezónne podujatia, ako Silvester v Paríži, vianočnú Viedeň, či divadlo v Prahe a iné. Nenechajte si ich ujsť! Viac
Pripravujete zaujímavé podujatie vo vašom klube a chcete sa oň podeliť s ostatnými?
Neváhajte a kontaktujte nás.
Spestrenie na tento mesiac
Pokus Kam idú guľôčky? Viac
Hra Nájdi svoj strom Viac
© AMAVET

________________________________________________________________________
Ak nechcete dostávať tento mail oznámte nám to na amavet@amavet.sk.
Viac informácii na: http://www.amavet.sk