Ak sa Vám tento mail nezobrazí správne môžete ho nást aj na TU
 

AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku
e-AMAVET Revue
November 2007

Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Festival vedy a techniky


sa uskutoční v Bratislave 15. - 17.11. 2007 v priestoroch Univerzity Komenského. Podujatie dáva mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti, diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín.

Pán Janez Potočnik, Európsky komisár pre výskum a pán Jozef Habánik, štátny tajomník pre vedu, techniku, deti a mládež MŠ SR, prevzali záštitu nad touto oslavou vedy a prispeli tak k zvyšovaniu záujmu mladých ľudí o vedu a techniku. Podujatie sa uskutoční s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky je plánované vo štvrtok 15. novembra 2007 o 13.00 hod. Výstava výskumných projektov mladých bádateľov bude pokračovať v piatok 16. novembra 2007 od 10.00 do 18.00 hod. a ukončenie podujatia s vyhodnotením je plánované v sobotu 17. novembra 2007 o 10.30 hod.

ESPC http://www.festivalvat.sk
Festival_vedy_a_techniky
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2007 prestížne ocenenie „Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku".

Počas Európskeho Týždňa vedy na Slovensku sa bude konať slávnostný galavečer spojený s odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách. Niektorí Amaveťáci sa zúčastnia tohto galavečera počas konania Festivalu vedy a techniky.


ESPC Viac
amavet
Rýchle správy
Sekretariát AMAVETu podal projekt v akcii 3.1 programu Mládež v akcii. Názov projektu je „We all belong in Europe“.

Vo štvrtok, 8. novembra zasadá kontrolná komisia AMAVETu. Účelom stretnutia bude aj zhodnotenie využitia dotácie z Ministerstva školstva SR.

10. - 11. novembra sa v Prahe uskutoční zasadnutie medzinárodnej organizácie MILSET.

13. novembra sa o 10.00 vo všeobecnej študovni CVTI SR v Bratislave uskutoční seminár s názvom: Úlohy CVTI SR na poli propagácie vedy a techniky (podtitul: Je propagácia vedy potrebná?). Za AMAVET vystúpi s prednáškou „Propagácia vedy a techniky pre mládež“ Ing. Gabriela Kukolová, výkonná riaditeľka AMAVETu.

22. októbra sa konalo stretnutie k programu ADAM 2. Podmienky sú prístupné na internetovaj stránke Ministerstva školstva SR.

Neprehliadnite grantové výzvy Ministerstva kultúry SR na rok 2008 a aktuálne grantové výzvy APVV!
Udialo sa
5. októbra 2007 44 detí z AMAVET klubu č. 894 v Lučenci sa zúčastnilo Bienále ilustrácií v Bratislave. Viac
12. - 13. októbra 2007 Na záver 60. narodenín UNESCO sa konala v Paríži Generálna konferencia. Piate mládežnícke fórum bolo zatiaľ najväčším vo svojej histórií. Viac
18. októbra 2007 Mládežníci z elektrotechnickej školy v Liptovskom Hrádku absolvovali poznávací výlet do Viedne. Viac
18. - 19. októbra 2007 S cieľom rozvíjať záujem mládeže o elektroniku a zvyšovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti sa členovia AMAVETu zúčastnili koncom októbra súťaže mladých elektronikov. Viac
20. októbra 2007 V CVČ Domino Nitra usporiadal AMAVET klub č. 836 Nitra každoročné Majstrovstvá Slovenskej republiky členov AMAVETu v plastovom a papierovom modelárstve. Ako po iné roky, aj tento boli Majstrovstvá pričlenené k organizácii medzinárodnej súťaže Cena primátora mesta Nitry 2007. Viac
29. - 30. septembra 2007 Konalo sa valné zhromaždenie organizácie MILSET. Oficiálnu správu v angličtine od Antoina van Ruymbeka, Prezidenta Milset Europe si môžete prečítať tu. Viac
Ak sa aj vo Vašom klube konalo zaujímavé podujatie, neváhajte a pošlite nám krátku reportáž.
Pripravujeme
do 20. novembra 2007 Iuventa vyhlásila súťaž krátkych shotov kampane "Každý iný - všetci rovní" Viac
15. novembra 2007 3. ročník ocenenia MOST (2007) - slávnostné odovzdávanie cien RMS za podporu práce s deťmi a mládežou sa uskutoční 15. 11. 2007 v Bratislave. Viac
November 2007 Iuventa ponúka možnosť prihlásiť sa na akreditované Školenie pre koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré sa bude konať 6. - 9. decembra vo Svite. Viac
Do decembra 2007 Postupne začíname pripravovať ďalší ročník súťaže Juniorinternet. Ak máte záujem stať sa súčasťou organizačného tímu, neváhajte a ozvite sa nám! Viac
Do 1.12. 2007 Mladí ľudia z celej Európy majú možnosť zapojit sa do sútaže o návrh aktivity, ktorá bude prebiehať 24.4.2007 počas Európskeho vedeckého dňa mládeže v celej Európe. Viac
Pripravujete zaujímavé podujatie vo vašom klube a chcete sa oň podeliť s ostatnými?
Neváhajte a kontaktujte nás.
Spestrenie na tento mesiac
Pokus Moja sviečka nezhasla! Viac
Hra Uzlovanie Viac
© AMAVET

________________________________________________________________________
Ak nechcete dostávať tento mail oznámte nám to na amavet@amavet.sk.
Viac informácii na: http://www.amavet.sk