Ak sa Vám tento mail nezobrazí správne môžete ho nást aj na TU
 

AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku
e-AMAVET Revue
Október 2007

Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!!

Festival vedy a techniky


Už len do 14. októbra bude možné prihlasovať vedecko-technické projekty a výskumné práce do súťaže s názvom Festival vedy a techniky. Podujatie je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí. Z množstva projektov komisia zložená z odborníkov vyberá tie najlepšie a najzaujímavejšie.

Najlepšie práce dostanú možnosť reprezentovať AMAVET a Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach ako Expo Science International – ESI a Expo Science Europe – ESE poriadané pod záštitou medzinárodnej asociácie MILSET, Intel ISEF a národné súťaže v partnerských krajinách. Sú to jedinečné stretnutia mladých nadaných študentov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú rozvoju svojej osobnosti s orientáciou na vedu a techniku.

Ak počas Európskeho Týždňa vedy organizujete vlastné aktivity určené pre mladých nadšencov vedy, pošlite nám ich na amavet@amavet.sk v tvare: názov podujatia, dátum a čas, miesto konania a krátky popis podujatia. Radi ich uverejníme na našej stránke tyzdenvedy.sk. Ako predmet správy uveďte: týždeň vedy.

ESPC http://www.festivalvat.sk
Festival_vedy_a_techniky
Dni vedeckej mládeže - stretnutie klubovníkov AMAVETu

Tento rok ide už o 11. ročník prehliadky práce AMAVET klubov s mládežou na poli vedy a techniky. Na podujatí nechýbali vzácni hostia. Podujatie otvoril starosta mestskej časti Rača Ján Zvonár, a svojou prítomnosťou nás poctil profesor americkej univerzity v Delaware Valley Science Fairs (DVSF) Richard Close – riaditeľ pre oblasť popularizácie vedy.

Svoju činnosť prezentovali samotní mladí ľudia formou stánkov s nástenkami, ktorých plochu zaplnili svojimi originálnymi a kreatívnymi nápadmi.

Témou pre maliarske výtvory bol tohto roku Vynález roku 3000. Medzi novinky v roku 3000 bude teda istotne patriť teleport, či dopravný prostriedok fungujúci na magnet.

Ďakujeme Demokratickému fóru mladých za sponzorskú pomoc a vám všetkým za aktívnu účasť na podujatí.

ESPC Celý článok
amavet
Rýchle správy
AMAVET rozposiela klubom zvyšných 50% finančnej dotácie z ministerstva. Finančnú dotáciu treba vyčerpať do 31.12.2007!!!

Počas Dní vedeckej mládeže (21. - 23. september 2007) sa uskutočnilo školenie pod vedením Katky Haršányiovej na tému: Ako správne využiť dotáciu z MŠSR. Materiály nájdete v zóne pre kluby.

Prebieha príprava nových priestorov pre letné tábory v Taliansku a táborov v Kvačanoch.

Píše sa o nás: quark, inet.sk, sme, modernaskola.sk, infovek.sk, changenet.sk, euroactiv.sk,...

AMAVET získal grant na Festival vedy a techniky z Vyšehradského fondu.

Záštitu nad Festivalom vedy a techniky prevzal Janez Potočnik, Európsky komisár pre výskum.
Udialo sa
28. - 30.9. 2007 V Modre sa konalo valné zhromaždenie organizácie MILSET. Viac
21. - 23.9. 2007 Počas školenia pre kluby sa konala prednáška Richarda Closa z Delaware Valley Science Fairs, Philadelphia, USA. Účastníkov oboznámil so systémom prípravy deti a mládeže k spracovávaniu projektov na Festival vedy a techniky. Viac
september 2007 Zverejnenie nových informácií ohľadom financovania práce s deťmi a mládežou 2008 – 2013 Viac
September 2007 Boli zverejnene nove grantove vyzvy - možnosť získať financie na klubové aktivity!! Viac
September 2007 Otvorenie konzultačných stránok – Európska politika jazykov Viac
21. - 23.9. 2007 O tom, ako si Dni vedeckej mládeže užili členovia víťazného klubu prehliadky AMAVET klubov v Bratislave a ako to vlastne celé prebiehalo z pohľadu Eleny Baluchovej, sa môžete dočítať práve tu! Viac
Ak sa aj vo Vašom klube konalo zaujímavé podujatie, neváhajte a pošlite nám krátku reportáž.
Pripravujeme
Od septembra 2007 V Chorvátsku sme úspešne uzavreli letnú sezónu. A už teraz pre vás pripravujeme nové talianske chuťovky! Viac
Október 2007 Pripravujeme publikáciu ako pomôcku pre vedúcich: Ako pripraviť dieťa s vedeckým projektom na FVaT Viac
Do 30.11. 2007 AMAVET sekretariát pripravuje projekty na APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja) cez Ľudské zdroje. Viac
Do decembra 2007 Postupne začíname pripravovať ďalší ročník súťaže Juniorinternet. Ak máte záujem stať sa súčasťou organizačného tímu, neváhajte a ozvite sa nám! Viac
do 1.12. 2007 Mladí ľudia z celej Európy majú možnosť zapojit sa do sútaže o návrh aktivity, ktorá bude prebiehať 24.4.2007 počas Európskeho vedeckého dňa mládeže v celej Európe. Viac
Pripravujete zaujímavé podujatie vo vašom klube a chcete sa oň podeliť s ostatnými?
Neváhajte a kontaktujte nás.
Spestrenie na tento mesiac
Báseň Každý iný - všetci rovní - verše ku kampani "Hoci sme iní - sme tu" Viac
Hra Nebezpečný priesmyk Viac
© AMAVET

________________________________________________________________________
Ak nechcete dostávať tento mail oznámte nám to na amavet@amavet.sk.
Viac informácii na: http://www.amavet.sk