Mládež | Veda | Technika
               

Čo je debrujár?

Zverejnené: 10.10.2008  |  Autor: Michael  |  Kategória: Debrujári

Slovo debrujár pochádza z francúzštiny a vzniklo zo slov débrouillard, čo znamená šikovný, obratný, a se débrouiller, čo znamená objavovať, vedieť si poradiť.Debrujárstvo sa opiera o zvedavosť, detskú predstavivosť a hravosť. Cieľom debrujárskej činnosti je umožniť deťom a mladým ľuďom využívať voľný čas k rozvíjaniu schopností a znalostí v oblasti vedy, techniky a ekológie.Pre dosiahnutie týchto cieľov využívame v AMAVET kluboch tohto zamerania najmä zábavné pokusy s jednoduchými pomôckami z rôznych oblastí vedy, techniky a ekológie. Debrujárska činnosť rozvíja mladú osobnosť, vedie k pochopeniu rôznych javov a zákonitostí, objavovaniu vedy a vytváraniu nových ciest k poznaniu a tvorivosti.Zmyslom debrujárskej činnosti je ukázať, že veda môže byť zábavná a ľahko pochopiteľná. Debrujári vedia, ako na to. Pomocou jednoduchých a rozmanitých pokusov sa dá nasimulovať množstvo fyzikálnych javov, a pod. Pokusy upevňujú v mladých ľuďoch zmysel pre spoluprácu, zodpovednosť a kritiku, rozvíjajú ich intelektuálne schopnosti.

 

 

Päť hlavných princípov filozofie

 

Činnosť a pokusy, ktorých by sa mali mladí debrujári zúčastňovať, musia :

  • umožňovať samostatný rozvoj dieťaťa

  • zábavnou formou stimulovať mladého vedca a experimentátora a vzbudzovať záujem o vedu

  • využívať otvorenosť dieťaťa k vedeckým javom, s ktorými sa denne stretáva

  • rozvíjať zvedavosť a zmysel pre zodpovednosť

  • byť naviazané na úroveň rodinnú, klubovú, sociálnu